นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ลูกประคำไม่ใช่เป็นการสวดแค่บทข้าแต่พระบิดาและวันทามารีอาเท่านั้น แต่ยังเป็นการรำพึงถึงรหัสธรรมแห่งชีวิต พระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และพระสิริโรจนาของพระเยซูและพระมารดามารีอา อ่านทั้งหมด