ทีมคำสอนสัญจรให้การอบรมแกนนำแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ทีมคำสอนสัญจร ได้ให้การอบรมแก่แกนนำแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี ในหัวข้อ "การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานอภิบาลด้านพระคัมภีร์" สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เทศกาลคริสต์มาสและปัสกา ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2016 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ มีผู้เข้าร่วม 72 คน ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งดู ทำ และสร้างสรรค์งานต่างๆ

20160906_1207.jpg 20160906_1927.jpg 20160906_1996.jpg

20160906_2806.jpg 20160906_2915.jpg 20160906_4236.jpg

20160906_4458.jpg 20160906_4514.jpg 20160906_5033.jpg

20160906_5278.jpg 20160906_5932.jpg 20160906_618.jpg

20160906_6413.jpg 20160906_6735.jpg 20160906_6755.jpg

20160906_6946.jpg 20160906_7262.jpg 20160906_7831.jpg

20160906_8033.jpg 20160906_81.jpg 20160906_8489.jpg

20160906_8619.jpg 20160906_9635.jpg 20160906_967.jpg

20160906_9899.jpg