111783
วันที่ 30 สิงหาคม 2017 ทีมคำสอนสัญจร ร่วมให้การอบรมและการสร้างสื่อคำสอน แก่ครูคำสอนอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ในหัวข้อ “จากความกลัวสู่ความเชื่อ”
อบรม 1 การใช้สื่อรูปภาพ
อบรม 2 รูปแบบการสอนของพระเยซูเจ้า การใช้สื่อวีดีทัศน์ (โฆษณา ครูผู้สอนด้วยหัวใจ)
อบรม 3 การใช้พระคัมภีร์
อบรม 4    การใช้วีดีทัศน์ อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า ทรงห้ามลมพายุ
อบรม 5    การใช้กิจกรรม ลูกโป่ง
อบรม 6 การใช้กิจกรรม ใบงาน
อบรม 7 การสร้างสื่อ “เติบโตพร้อมกับพระเยซูเจ้า”

111778.jpg 111779.jpg 111780.jpg

111781.jpg 111782.jpg 111783.jpg

111784.jpg 111785.jpg 111786.jpg

111787.jpg 20170830_060052_resize.jpg 20170830_163525_resize.jpg

20170830_163534_resize.jpg 20170830_163546_resize.jpg 20170830_163556_resize.jpg

20170830_163607_resize.jpg 20170830_163617_resize.jpg 20170830_163627_resize.jpg

20170830_163635_resize.jpg 20170830_163746_resize.jpg 20170830_170936_resize.jpg

20170830_170954_resize.jpg 20170830_171018_resize.jpg 20170830_171024_resize.jpg