20170610 131208 resize

วันที่ 10 มิถุนายน 2017 ทีมคำสอนสัญจร ให้การอบรมและการสร้างสื่อคำสอน แก่ครูคำสอนโรงเรียนในเครือพระหฤทัย ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในหัวข้อ “จากความกลัวสู่ความเชื่อ”
อบรม 1 การใช้สื่อรูปภาพ
อบรม 2 รูปแบบการสอนของพระเยซูเจ้า การใช้สื่อวีดีทัศน์ (โฆษณา ครูผู้สอนด้วยหัวใจ)
อบรม 3 การใช้พระคัมภีร์
อบรม 4 การใช้วีดีทัศน์ อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า ทรงห้ามลมพายุ
อบรม 5 การใช้กิจกรรม ลูกโป่ง
อบรม 6 การใช้กิจกรรม ใบงาน
อบรม 7 การสร้างสื่อ “เติบโตพร้อมกับพระเยซูเจ้า”

20170610_131146_resize.jpg 20170610_131208_resize.jpg 20170610_131219_resize.jpg

20170610_131243_resize.jpg 20170610_131323_resize.jpg 20170610_131342_resize.jpg

20170610_131702_resize.jpg 20170610_143403_resize.jpg 20170610_143410_resize.jpg

20170610_144042_resize.jpg 20170610_145305_resize.jpg 20170610_145314_resize.jpg

20170610_145321_resize.jpg 20170610_145328_resize.jpg