แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การรื้อฟื้นความเชื่อ หมายถึงการค้นพบว่าพระเจ้าทรงรักเรามากเพียงใด และเตรียมจะตอบสนองต่อความรักนั้น แต่เราจะทำให้บังเกิดผลได้อย่างไร? การเดินทางแห่งความเชื่อของเรา เริ่มต้นที่ศีลล้างบาปและต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต

การเดินทางนั้นเราอาจหลงทาง หรือหลงลืมว่าเรามาจากไหน หรือ กำลังจะไปไหน พระศาสนจักรในปีนี้ จึงเรียกร้องให้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย มอบตนเดินทางในเส้นทางสายความเชื่อ ที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ในที่สุด