แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไร  ด้านล่างนี้เป็นข้อความที่กล่าวถึงพระเจ้า  ขอให้คุณอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างพินิจพิเคราะห์  แล้วทำเครื่องหมายถูกในช่องต่างๆ คือช่อง “ ช ”กรณีที่เห็นด้วย ( ใช่เลย ) ช่อง “ มช ” กรณีที่ไม่เห็นด้วย ( ไม่ใช่ )  และช่อง “ มต ”  กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ ( ไม่แน่ใจ )

ดาวน์โหลดใบงาน