foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Kamson on Live

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7321
20240
78794
113346
330048
18347588
Your IP: 18.207.240.230
2020-07-11 17:31

สถานะการเยี่ยมชม

มี 334 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิธีสอนความเชื่อ

100. ช่วงเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร พระศาสนจักรได้ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า รับเอาความจริงในพระคัมภีร์และมีประสบการณ์นั้นในจารีตพิธี, ด้วยการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการสังเคราะห์ขณะที่กฎของความเชื่อ. ซึ่งเป็นบทสัญลักษณ์ของความเชื่อ (Symbol of Faith),  ซึ่งถูกตีความให้เป็นคู่มือสำหรับการดำเนินชีวิตและทำให้มีชีวิตชีวาในความสัมพันธ์เยี่ยงบุตรกับพระเจ้า., สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16  ประทานข้อสังเกตว่า เพื่อเป็นการถ่ายทอดความเชื่อนั้นทรงสรุปบทภาวนานี้ในพระราชหัตถเลขาของพระองค์ในการประกาศปีแห่งความเชื่อ. ขณะที่คัดมาจากสังฆธรรมนูญเรื่องการสอนคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ต้อง "ยอมรับที่เรานำเอามาเฉลิมฉลอง ที่เรานำเอามาดำเนินชีวิตและใช้สวดภาวนา” [50]

ดังนั้น ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรได้จัดทำวิชาสอนสำหรับการถ่ายทอดความเชื่อการเริ่มจากองค์ประกอบพื้นฐานที่นำมาจากพระคัมภีร์นั้น,ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นหัวข้อที่สำคัญของการสอนคำสอนในจารีตโรมัน (Roman Catechism):บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก – Creed), ศีลศักดิ์สิทธิ์,พระบัญญัติสิบประการ และบทข้าแต่พระบิดา. แง่หนึ่งเป็นธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อในพระเจ้า,  ‘ในพระเจ้าเดียว มีสามพระบุคคล’  (One-in-Three) ขณะที่มีการยืนยันความเชื่อ (บทสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ) และการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ อีกแง่หนึ่ง ชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับความเชื่อ (ความเชื่อที่กลายเป็นการทำการต่างๆอาศัยความรัก) ซึ่งได้รับการตระหนักในวิถีชีวิตของคริสตชน (พระบัญญัติสิบประการ) และสวดภาวนาเยี่ยงบุตร (บทข้าแต่พระบิดา). ปัจจุบันนี้มีการหัวข้อใหญ่ทั้งสี่เหล่านี้ใช้ในรูปแบบทางการทั่วไปสำหรับหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก [51]

101. สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ประทานหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกแก่พระศาสนจักร โดยมีวัตถุประสงค์สองประการนั้น คือ การกำหนดคำสอนพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อและในเวลาเดียวกันบอกสอนวิธีสอนการถ่ายทอดความเชื่อ. เป้าหมาย คือการกระตุ้นความเชื่อสู่ชีวิตอย่างครบถ้วนในหัวใจของผู้เชื่อทุกคนซึ่งเสนอความจริงและการยึดมั่นกับความจริง.  ความเชื่อเป็นของประทานจากพระเจ้าที่จำเป็นต้องกระตุ้นให้ยอมสละตนต่อพระเยซูเจ้า  ด้วยวิธีนี้ การยึดเนื้อหาของความเชื่ออยู่ที่สภาพจิตใจตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูเจ้าและเพื่อปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับชีวิตของพระองค์, ความสอดคล้องซึ่งทำให้เราเข้าสู่โครงสร้างการสอนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อ  นักบุญเปาโลอธิบายถึงประสบการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีดังต่อไปนี้: "การเชื่อด้วยใจจะบันดาลความชอบธรรม การประกาศพระวรสารด้วยปากจะบันดาลความรอดพ้น  สำหรับคนเชื่อด้วยหัวใจของเขาและเพื่อให้เป็นธรรมและเขาสารภาพกับริมฝีปากของเขาและเพื่อให้มีการบันทึก" (รม.10:10) "ความจริง มีความเป็นเอกภาพอย่างล้ำลึกระหว่างพฤติกรรมที่เราเชื่อกับเนื้อหาที่เราตัดสินใจยอมรับ. [... ] การรู้ถึงที่ต้องเชื่อไม่เพียงพอ นอกเสียจากจะเชื่อด้วยหัวใจ, [... ] คือ เพื่อเปิดรับพระหรรษททาน ที่ทำให้ดวงตาเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องล่างและเข้าใจว่า สิ่งที่ถูกประกาศพระวรสารออกมานั้นคือ พระวาจาของพระเจ้า” [52]

สมัชชาพระสังฆราชสามารถค้นพบความพยายามอย่างมากที่พระศาสนจักรได้ทำในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในการฟื้นฟูการสอนคำสอน  ขณะที่พิจารณารูปแบบที่เป็นทางการและความหมายเชิงลึกของหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก. ในวันครบรอบ  20  ปีของการพิมพ์หนังสือเล่มนี้.  ผู้ตอบLineameta หลายท่านบรรยายถึงความก้าวหน้าอย่างมากในกระบวนการของการประเมินค่าและการวางแผนที่ดำเนินการเพื่อปรับปรุงการสอนคำสอนและโครงการอบรมความเชื่อ. โครงการเหล่านี้รวมถึงการแก้ไขตำรับตำราและงานริเริ่มสำหรับการอบรมครูคำสอนที่ไม่เป็นเพียงให้พวกเขาใช้เป็นเครื่องมือใหม่ที่มีในปัจจุบันนี้เท่านั้น ยังนำมาซึ่งความเข้าใจที่เต็มที่ถึงภารกิจหลายด้านของพวกเขา

102. โดยทั่วไป รายงานในพื้นที่นี้จะเป็นเชิงบวกและอ้างถึงความพยายามอย่างจริงจังที่หน่วยงานต่างๆในพระศาสนจักรได้รับดำเนินการโดย (สมัชชาพระสังฆราชของพระศาสนจักรคาทอลิกจารีตตะวันออก (เขตปกครองตนเองSui iuris), สภาพระสังฆราชต่างๆ, ศูนย์สังฆมณฑลหรือศูนย์ของสภาพระสังฆราช (ที่เคยถือจารีตตะวันออก Eparchial Centres),  ชุมชนวัด ครูคำสอน สถาบันด้านงานอภิบาล และสถาบันทางเทววิทยา) ที่จะตระหนักและพัฒนาสมาชิกทุกคนให้มีความเชื่อซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีขึ้นและแบ่งปันร่วมกัน ยิ่งกว่านั้น ผู้ตอบ Lineamenta แสดงให้เห็นว่าพระศาสนจักรมีอำนาจจัดการหาวิธีที่จำเป็นในการถ่ายทอดความเชื่อ. การประเมินที่สำคัญของวิธีการและวิธีใช้เหล่านี้จะต้องอำนวยความสะดวกโดยจัดพิมพ์หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิ,ซึ่งจัดหาสำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกจารีตตะวันออกและสภาพระสังฆราชต่างๆด้วยเพื่อใช้เป็นประเด็นอ้างถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันและความชัดเจนในงานสอนคำสอนของพระศาสนจักร

103. ผู้ตอบ Lineameta ยังรวมถึงการประเมินค่าของทุกงานริเริ่มทั้งหมดที่ได้รับการดำเนินการสำหรับการถ่ายทอดความเชื่อของเราในปัจจุบัน. อย่างไรก็ตาม แม้จะใช้ความพยายามแล้วก็ตาม ยังมีอุปสรรคต่างๆ ยังคงมีอยู่ในการถ่ายทอดความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในเรื่องวัฒนธรรม,ซึ่งได้กลายเป็นเพิ่มความเด็ดขาดเกี่ยวกับความเชื่อคริสตศาสนาและหลายแนวหน้าเปิดไปสู่การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี. ผู้ตอบยืนกรานว่า มีการมองการสอนคำสอนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับศักดิ์สิทธิ์ตามขั้นตอนต่างๆ และไม่ใช่เป็นเพียงการสอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเชื่อคริสตชนเท่านั้น

104. แนวคิดโลกานุวัตรนิยมทางวัฒนธรรมได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการต่างๆของการสอนคำสอนที่แสดงเครื่องหมายแห่งพลัง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงพัฒนาอย่างเต็มที่ในการถ่ายทอดความเชื่อเท่านั้น ดังนั้น การพิจารณาหารือของสมัชชาพระสังฆราชสืบทอดงานที่เริ่มในสมัชชาพระสังฆราชเกี่ยวกับการสอนคำสอน คือ การหาวิธีการถ่ายทอดความเชื่อในปัจจุบันนี้ซึ่งมีพื้นฐานที่กฎพื้นฐานของการสอนคำสอน นั่นคือ กฎแห่งความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและกฎแห่งความซื่อสัตย์ต่อมนุษย์ โดยอาศัยทัศนคติแห่งความรักเพียงประการเดียว” [53]   สมัชชาพระสังฆราชอาจหารือถึงวิธีจัดโครงการสอนคำสอนซึ่งเป็นทั้งพื้นฐานสมบูรณ์และสามารถถ่ายทอดองค์ประกอบหลักของความเชื่ออย่างเต็มที่  และในเวลาเดียวกัน, ทราบวิธีการสนทนากับผู้คนในปัจจุบันตามวัฒนธรรมของพวกเขา ขณะที่ฟังคำถามของพวกเขา  และสร้างแรงบันดาลใจการค้นหาความจริง  ความดีและความงาม

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk