^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

ความเป็นเอกของความเชื่อ

ความเป็นเอกของความเชื่อ

93. ในปีแห่งความเชื่อ, สมเด็จพระสันตะปาปาเบดิกต์ที่ 16 ทรงเตือนให้ระลึกถึงความคิดริเริ่มที่คล้ายกับพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ในปี 1967 และตรัสถึงการให้เหตุผลในขณะนั้นคือเพื่อให้ช่วงเวลาสมโภชสำหรับพระศาสนจักรทั้งหมดจะยืนยันความเชื่อหนึ่งเดียว ซึ่งจะเป็นการยืนยันซึ่งเป็น "ของส่วนบุคคลและส่วนรวม ทำโดยอิสรเสรี พร้อมกับการตระหนัก ทำไปทั้งภายใน และภายนอก ทำไปด้วยใจสุภาพและอย่างจริงใจ” [47].,สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงเน้นว่าความคิดริเริ่มนี้เป็นวิธีกระตุ้นชีวิตภายในที่ลึกซึ้งและการฟื้นฟู ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงความยุ่งยากร้ายแรงในเวลานี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการยืนยัน,ความเชื่อแท้ และการตีความที่ถูกต้องงานธรรมทูตภายในพระศาสนจักร

94. สมเด็จพระสันตะปาปเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแบ่งปันมุมมองนี้ด้วยการยืนยันว่า ปีของความเชื่อเป็นโอกาสที่จะสร้างความมั่นใจว่า องค์ประกอบที่สำคัญของความเชื่อ,ที่สัตบุรุษทั้งหมดได้ยืนยันมาหลายศตวรรษแล้ว,จะมีการกล่าวซ้ำและได้รับการตรวจสอบว่าจะเป็นท่าทีใหม่เสมอ,เพื่อเป็นพยานถึงความเชื่อด้วยวิธีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันกับอดีตโดยสิ้นเชิง. อันตรายอยู่ที่ความเชื่อที่กำหนดชีวิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและทำหน้าที่เป็นประตูเข้าสู่พระศาสนจักรของพระองค์, อาจไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้องถึงความหมายที่ลึกที่สุด,หรือไม่อาจเริ่มจริงและคริสตชนนำไปดำเนินชีวิตให้เป็นวิธีแปรสภาพชีวิต อาศัยของประทานที่ยิ่งใหญ่แห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าและมิตรภาพในพระศาสนจักร

95. ผู้ตอบ Lineamenta อ้างถึงอันตรายเช่นนั้นและด้วยความเสียใจที่หลายชุมชนยังขาดโครงการการสอนที่มุ่งไปที่การเจริญเติบโตและการพัฒนาของความเชื่อที่มีวุฒิภาวะ.ผู้ตอบหลายท่านบ่งชี้ว่างานอบรมนี้อยู่ในขั้นเริ่มต้น แม้จะมีความพยายามที่ทำในทศวรรษที่ผ่านมก็ตาม.อุปสรรคหลักของการถ่ายทอดความเชื่อที่เหมือนกันในทุกแห่งและเกิดขึ้นจากภายในพระศาสนจักรและชีวิตคริสตชน นั่นคือ ความเชื่อที่พวกเขานำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นส่วนบุคคลและแบบไม่มีความกระตือรืนร้น ความรู้สึกของคริสตชนก็ไม่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อ และแยกความเชื่อออกจากชีวิต ผู้ตอบยังกล่าวถึงอุปสรรคจากภายนอกชีวิตคริสตชน,โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวัฒนธรรมที่ทำให้เป็นเรื่องยากและเป็นภัยต่อการดำเนินชีวิตและการถ่ายทอดความเชื่อ:แนวคิดบริโภคนิยมและแนวคิดสุขนิยม, แนวคิดสูญนิยมเชิงวัฒนธรรม, และการปิดกั้นเรื่องอุตรภาวะ (transcendence)ที่ระงับความต้องการความรอด. สมัชชาพระสังฆราชสามารถหาโอกาสที่จะไตร่ตรองการประเมินดังกล่าวข้างต้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนคริสตชนให้พบการเยียวยาที่เหมาะสมสำหรับปัญหาเหล่านี้  

96.ในเวลาเดียวกัน ผู้ตอบอ้างถึงสัญญาณที่มีแนวโน้มของการฟื้นฟูความเชื่อและการกลับไปทำให้ความเชื่อมีความสำคัญเป็นเอก โดยผ่านการตระหนักรู้และการจัดโครงการอบรมในพระศาสนจักรท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนของผู้ถวายตัว และกลุ่มต่างๆ รวมทั้งขบวนการต่างๆของพระศาสนจักร

การเพิ่มขึ้นของคุณภาพชีวิตของชุมชนคริสตชนเองและการพัฒนาของสมาชิกชุมชนให้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ประการแรกของการแปรสภาพนี้. บรรดาพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ ควรเห็นว่า ความเชื่อคือประสบการณ์ ประสบการณ์เกี่ยวกับกับพระเจ้าที่ทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิตของคนๆหนึ้ง ที่เป็นเป้าหมายของการเฉลิมฉลองของสมัชชาพระสังฆราช ที่เกี่ยวกับการประกาศพระวรสารแบบใหม่เพื่อการการแปรสภาพชีวิตประจำวันของผู้คน

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8490
7926
67312
57343
420929
17961537
Your IP: 18.204.227.117
2020-06-06 21:43

สถานะการเยี่ยมชม

มี 129 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk