กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 5
คุยเรื่องประสบการณ์
ภูมิหลัง
    เป็นสิ่งจำเป็นทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่จะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะใช้ชีวิตตามสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ เพื่อพวกเขาได้ฟังการช่วยเหลือผู้ป่วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ พวกเขาจึงต้องการสำรวจหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของพวกเขา การอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะที่จะช่วยเด็กๆ ให้ได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยวิธีที่เป็นรูปธรรม

กับเด็กๆ
    แบ่งปันสถานการณ์ต่อไปนี้กับเด็กๆ และให้กำลังใจพวกเขาในการหาคำตอบ
  เพื่อนคนหนึ่งในห้องป่วย คุณครูบอกว่าเขาจะขาดเรียนสักระยะหนึ่ง พวกเธอจะทำอย่างไร
  เพื่อนข้างบ้านพึ่งจะออกจากโรงพยาบาล เวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันช่วยในการเดิน เธอจะทำอย่างไร
  เธอได้ฟังจากที่วัดเรื่ององค์กรช่วยเหลือเด็กๆ ที่เจ็บป่วยและต้องผ่าตัด เธอจะทำอย่างไร
 เพื่อคนหนึ่งในห้องของเธอตาบอด กำลังใช้ไม้เท้าคลำทางหาทางเพื่อออกจากห้องโถงของโรงเรียน เธอจะทำอย่างไร
 เมื่อเธอไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านพักคนชรา เธอทราบว่าบางคนที่บ้านพักคนชรานั้นไม่มีใครไปเยี่ยมเลย เธอจะทำอย่างไร