กิจกรรมศีลมหาสนิท กิจกรรมที่ 7

กิจกรรมศีลมหาสนิท กิจกรรมที่ 7
ตกแต่งประตู
ภูมิหลัง
    พูดคุยกับเด็กๆ ถึงเรื่องการมีชีวิตในศีลมหาสนิท โดยทางศีลมหาสนิททำให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้าและกับผู้อื่น การรับศีลมหาสนิทเป็นความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันกับผู้อื่นโดยเฉพาะกับคนยากจนและผู้ที่ประสบกับความยากลำบาก ในแต่ละสัปดาห์หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ เราถูกส่งออกไปเพื่อเจริญชีวิตในความเชื่อของเราด้วยวาจาและกิจการ
    เราต้องให้โอกาสเด็กๆ ในการออกไปหาผู้อื่น โครงการหนึ่งที่เราสามารถช่วยเด็กๆ ให้มีโอกาสออกไปคือ การทำดอกไม้เพื่อนำไปตกแต่งประตู อาจจะเป็นศูนย์เด็กในท้องถิ่น หรือบ้านพักคนชรา เริ่มจากการไปสำรวจสถานที่นั้นๆ ว่ามีประตูกี่บาน

กับเด็กๆ
    แสดงวิธีการตัดกระดาษเป็นวงกลม 5 วง โดยใช้กระดาษสีต่างๆ กัน เช่นสีแดง สีเขียว สีส้ม สีน้ำเงิน และสีม่วง ใช้จานกระดาษที่ไม่ใหญ่เกินไปเป็นแบบในการตัดและตัดกลีบดอกไม้ ใช้กระดาษสีเหลืองติดตรงกลางดอกไม้ และติดกลีบดอกรอบๆ สีเหลือง และต้องมั่นใจว่าทากาวหมดทุกกลีบดอกอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้กลีบดอกหลุดออกมา
    เมื่อทำเสร็จแล้ว ใช้แผ่นกาวติดไว้ที่หลังดอกไม้เพื่อนำไปติดไว้ที่ประตู นี่เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้ทางเดินเข้าศูนย์สดใสขึ้น และนำรอยยิ้มมาให้กับผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ที่นั่น ถ้าให้เด็กๆ ได้เข้าไปร่วมในการติดดอกไม้ที่ตามที่ต่างๆ จะดีมากกว่า