ศีลมหาสนิท
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก
    ศีลหมาสนิทคือพระพรและความรักอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้า โดยทางศีลมหาสนิทพระเยซูคริสตเจ้าทรงบรรลุเป้าหมายในคำสัญญาของพระองค์ว่าจะอยู่กับเราตลอดไป เมื่อคาทอลิกกล่าวคำว่า “อาแมน” ในขณะที่รับศีลมหาสนิท คือเรากล่าวว่าเราเชื่อพระเยซูคริสตเจ้าทรงประทับอยู่ในแผ่นปังและเหล้าองุ่น เราเป็นชุมชนแห่งความเชื่อเมื่อเราเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท
    ศีลมหาสนิท คือการถวายโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความดีทุกประการ คำว่าศีลมหาสนิท (Eucharist) หมายความว่า โมทนาคุณ โดยผ่านทางศีลมหาสนิท เรามาอยู่รวมกันเพื่อโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา เรามอบถวายพระพรของพระบุตรแด่พระบิดาโดยทางการกระทำของพระจิต ศีลมหาสนิทมอบพละกำลังให้กับชีวิตของเราในการเดินทางและฟื้นฟูความเชื่อของเราในพระเยซูคริสตเจ้า

    ในศีลมหาสนิทเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและกับบุคคลอื่นๆ ด้วย การก้าวเข้าไปรับศีลมหาสนิทเป็นมัดจำว่าเราจะดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์สอน รวมทั้งมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า ศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางชีวิตและความเชื่อของเรา การรับศีลมหาสนิทผูกมัดเรากับพระเยซูเจ้า กับผู้อื่นโดยเฉพาะคนยากจน คนอ่อนแอ และบรรดาผู้ที่ไม่มีใครเป็นปากเสียงให้พวกเขา ศีลมหาสนิทท้าทายเราให้มองเห็นพระเยซูเจ้าในผู้อื่น
    กิจกรรมการเรียนต่อไปนี้จะช่วยให้เด็กๆ และครอบครัวเติบโตในความเข้าใจเรื่องศีลมหาสนิท และเพื่อให้เข้าใจว่าจะจเริญชีวิตในศีลมหาสนิทในแต่ละวันได้อย่างไร

กิจกรรมศีลมหาสนิท กิจกรรมที่ 1
อ่านเรื่องอาหารค่ำมือสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ภูมิหลัง
    อธิบายให้เด็กๆ ฟังว่าคืนสุดท้ายก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงรับประทานอาหารร่วมกับบรรดาอัครสาวก พระองค์ทรงกระทำสิ่งนี้เพื่อประทานพระพรแห่งศีลมหาสนิทให้เรา เพื่อพระองค์จะได้ทรงสามารถอยู่กับเราตลอดไป ที่โต๊ะอาหารนั้นพระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปัง และเหล้าองุ่น และทรงมอบให้กับบรรดาศิษย์ของพระองค์ เพื่อเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ พระวาจาที่พระเยซูคริสตเจ้าตรัสตอนอาหารค่ำมื้อสุดท้ายนั้น พระสงฆ์ประกาศพระวาจานี้ในทุกครั้งที่ถวายบูชามิสซา ปังและเหล้าองุ่นกลายเป็นพระพรที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบให้เราในศีลมหาสนิท

กับเด็กๆ
     อ่านเรื่องอาหารค่ำมื้อสุดท้ายจากพระวรสารนักบุญมาระโก 17:22-24 พร้อมกัน หรืออ่านจากพระวรสารเล่มอื่นๆ แล้วสำรวจความคิดว่าในพิธีบูชาขอบพระคุณเรามอบถวายของขวัญของพระบุตรแด่พระบิดาโดยทางพระจิต โดยทางการกระทำของพระจิตในปัจจุบันปังและเหล้าองุ่นในบูชามิสซายังคงกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้าต่อไป เน้นย้ำว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงประทับอยู่ในปังและเหล้าองุ่นอย่างแท้จริง แม้จะยังคงรักษาลักษณะภายนอกไว้
    ถามและแบ่งปันคำตอบจากคำถามเหล่านี้
     พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ของพระองค์ทรงทำอะไร
     ในขณะที่พระเยซูเจ้ามอบถวายปังและเหล้าองุ่นนั้นพระองค์ตรัสว่าอะไร
     บทภาวนาเสกศีลในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสงฆ์กล่าวว่าอย่างไร
     เรารับพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้าเมื่อใด
     เป็นบุคคลแห่งศีลมหาสนิทหมายความว่าอย่างไร

ค้นหา

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10125
12682
10125
217658
346710
13327286
Your IP: 34.238.189.171
2019-08-18 22:57

สถานะการเยี่ยมชม

มี 123 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-681-3850 มือถือ 095-953-3070 โทรสาร 02-681-3851