แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
joyความชื่นชมยินดี

เพลงสดุดี ที่ 122:1
ข้าพเจ้ายินดีเมื่อมีผู้บอกข้าพเจ้าว่า “เราจงไปยังบ้านของพระยาห์เวห์ด้วยกันเถิด”

การไปวัดเป็นสิ่งที่ดี วัดเป็นสถานที่ที่เราได้พบปะกับบุคคลอื่นๆ ได้แบ่งปันความเชื่อของเรา และได้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรา

เด็กๆ มักจะพูดว่า
• ฉันเบื่อการไปวัด เพราะต้องเงียบและใช้เวลานานเกิน
เราจะตอบเขาอย่างไร
• ราไปวัดเพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้า และฟังพระวาจาของพระองค์ เราจึงควรเงียบ
หยุดเพื่อคิดสักครู่
• นี่เป็นการบ่นโดยทั่วๆ ไปของเด็ก แต่ถ้าเราให้พวกเขามีส่วนร่วมในพิธีกรรม ให้พวกเขาได้อ่านหรือร้องเพลง ช่วยพวกเขาให้ขอบคุณพระเป็นเจ้า และช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณแล้ว พวกเขาจะมาวัดอย่างมีความสุขมากขึ้น

ฟังน่ะ ความเงียบช่วยเราให้เรียนรู้จักการฟัง และใช้เวลาในการคิด

เกมการฟัง
1.     หาผู้ที่จะร่วมเล่นเกม 3 คน
2.    ให้คนหนึ่งเป็นผู้พูด คนหนึ่งเป็นผู้ฟัง และอีกคนหนึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์
3.     ให้ผู้พูดเล่าเรื่องสัก 2 นาที ให้ผู้ฟังได้รับฟัง
4.     ผู้ฟังห้ามพูด พูดได้แต่เพียงคำว่า อือ หรือ อึม หรือ อู้ฮู
5.     ผู้สังเกตการณ์ต้องคอยดู ให้ผู้พูดและผู้ฟังกระทำตามบทบาทของตน และดูเวลา
6.     ให้เด็กๆ ทุกคนได้เล่มเกมนี้ อาจจะกระทำซ้ำๆ หรือแบ่งกลุ่มย่อยในการกระทำ ในตอนสุดท้าย ให้เด็กแต่ละคนพูดถึงบทบาทที่ตนได้รับ

ไม่ยากอย่างที่คิด
ไตร่ตรอง

• เพียงแค่ก่อนอาหารมื้อเที่ยง หรือมื้อเย็นที่บ้าน หรือในระหว่างช่วงเวลาหยุดพักที่โรงเรียน ให้ทุกคนมารวมกลุ่มกันและอยู่เงียบๆ สัก 2 นาที คิดถึงสิ่งที่แต่ละคนต้องการ
• เมื่อหมดเวลา แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ให้แต่ละคนได้มีโอกาสพูดถึงสิ่งที่ตนเองคิด และให้ทุกคนตั้งใจฟัง

เราทุกคนต้องฟังผู้อื่น และเราทุกคนต้องการให้ผู้อื่นฟังเรา

ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะใส่ใจฟังผู้อื่นเล่าถึงประสบการณ์ของเขาด้วยความชื่นชมยินดี