แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

1 ซามูเอล 3:10
พระเป็นเจ้าทรงเรียก “ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ย” และ
ซามูเอลทูลตอบว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่”

ซามูเอลเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่สนใจสิ่งที่พระเป็นเจ้าตรัสกับเขา เขาเชื่อฟังพระเป็นเจ้า

เด็กๆ มักจะพูดว่า
เฮ ฟังซิ เธอรู้อะไรไหม
เราจะตอบเขาอย่างไร
โปรดอย่าขัดจังหวะ ขณะที่เรากำลังคุยกัน

หยุดเพื่อคิดสักครู่
เป็นการดีที่เราสามารถพูดอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา แต่เราให้โอกาสแก่กันและกันในการพูดหรือเปล่า และเราได้พยายามที่จะไม่ขัดจังหวะในการสนทนาหรือไม่ เมื่อเราถามคำถาม เราได้รอคำตอบหรือไม่ และเราพร้อมที่จะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากของตนเองหรือไม่

เขาคือใคร
เกม
ให้แต่ละคนคิดถึงบุคลิกลักษณะหรือท่าทางที่เป็นที่รู้จักของบุคคลต่างๆ จากพระคัมภีร์หรือเพื่อนๆ
ให้ผู้เล่นถามคำถามเพื่อจะทราบว่าผู้นั้นเป็นใคร
ผู้ตอบจะตอบเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่
ถ้ามีผู้เล่นคนใดทายชื่อถูกต้อง ให้ผู้นั้นเป็นคนคิดชื่อต่อไป
ตัวอย่างเช่น
คำถาม        เป็นผู้หญิง
คำตอบ        ใช่
คำถาม        อยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
คำตอบ        ไม่ใช่
คำถาม        เกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้า
คำตอบ        ใช่

โทรศัพท์
อุปกรณ์
ถ้วยพลาสติก 2 ใบ เชือกยาว 2-3 เมตร 1 เส้น ปากกาเส้นใหญ่หรือสติกเกอร์สำหรับตกแต่ง กรรไกร และที่เจาะรู
วิธีดำเนินการ
1. ตกแต่งแก้วด้วยปากกาเส้นใหญ่หรือสติกเกอร์
2. เจาะรูเล็กๆ ที่ก้นถ้วย
3. ผูกเชือกเป็นปมตรงปลายด้านหนึ่งของเชือก
4. ร้อยเชือกเข้าไปในรูก้นถ้วย โดยให้ปมเชือกอยู่ด้านในถ้วย
5. ร้อยเชือกเข้าไปในรูก้นถ้วยอีกใบหนึ่งจากด้านนอกเข้าไปด้านในถ้วย
6. ผูกปมที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง ให้ปมอยู่ด้านในถ้วย
ให้ผู้เล่นคนหนึ่งส่งสารจากถ้วยใบหนึ่ง ผู้เล่นอีกคนหนึ่งรับข่าวสารจากถ้วยอีกใบหนึ่ง ผู้เล่นที่เป็นคนรับสารดึงเชือกให้ตึง และนำแก้วมาทาบที่ใบหู สามารถส่งสารจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง หรือจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบน

การสื่อสาร
ท่านจะเป็นผู้สื่อสารที่ดี
ถ้าท่านเป็นผู้ฟังที่ดี

ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะพยายามฟังโดยไม่ขัดจังหวะเมื่อมีคนพูดกับฉัน