แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จดหมายนักบุญยากอบ 5:12
ถ้า “ใช่” จงบอกว่า “ใช่” ถ้า “ไม่ใช่” ก็จงบอกว่า “ไม่ใช่”

เมื่อมีใครขอให้เราทำบางสิ่งบางอย่าง เราควรคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะรับว่า “ทำ” หรือ “ไม่ทำ” และเราควรทำตามที่พูด

เด็กๆ มักจะพูดว่า
-วันนี้คุณครูถามว่าใครจะนำผลไม้มาโรงเรียนได้บ้าง ผมบอกว่าผมจะเอาไป
เราจะตอบเขาอย่างไร
- ดีมาก แต่อย่าลืมทำตาม เพราะคุณครูมีความเชื่อถือในตัวเธอ ทำไมไม่เอาผลไม้ใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนเดี๋ยวนี้เพื่อจะได้ไม่ลืม

หยุดเพื่อคิดสักครู่
    ความน่าเชื่อถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็น เป็นสิ่งที่เราต้องทำในการทำงาน ในการกระทำ ในพฤติกรรมของเรา คนทั่วไปต้องการรู้ว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือเราได้ ผู้ใหญ่ต้องการรู้ว่า พวกท่านสามารถเชื่อถือว่าเด็กๆ จะทำการบ้านของตน ประพฤติตนดีเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ เด็กๆ ต้องการรู้ว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือในตัวผู้ใหญ่ว่า เมื่อสัญญาจะกระทำสิ่งต่างๆ แล้วท่านกระทำตามนั้น
    เราคิดก่อนที่จะบอกเด็กว่า “ได้” หรือ “ไม่ได้”

ตกแต่งสัญลักษณ์
อุปกรณ์
+ กระดาษแข็ง ปากกาเส้นใหญ่ สี แปรง ที่เจาะรู โบว์
1.     เขียนหัวข้อ “ฉันจะเป็นคนน่าเชื่อถือ” บนกระดาษแข็ง
2.     และเขียนแบบอย่างความน่าเชื่อถือลงในกระดาษแข็ง
เช่น
+ ที่ทำงาน ที่โรงเรียน หรือที่บ้าน
+ กับเพื่อนๆ
3.     ตกแต่งกระดาษแข็งให้สวยงาม
4.     เจาะรูที่ด้านบนของกระดาษแข็ง 2 รู
5.     ใช้โบว์ร้อยและนำไปแขวนไว้ในที่ที่เราสามารถมองเห็นได้ง่ายๆ

จัดการละเล่น
จัดการเล่นที่ดัดแปลงมาเป็นละคร
1. เสนอแนะเด็กๆ ให้จัดการละเล่น
2. วางแผนว่าจะเล่นในเรื่องใด โดย :
+ เลือกเรื่องที่จะแสดง
+ ช่วยกันตัดสินใจว่าใครจะแสดงบทใด
+ เลือกเพลงที่จะใช้ประกอบการแสดง
+ จัดทำสูจิบัตร
+ จัดทำบัตรเข้าชมงาน
3. บอกทุกคนให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันสัญญาจะเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือในทุกสิ่งที่ฉันตกลงใจจะกระทำ