แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หนังสือสุภาษิต 16:23
คนฉลาดคิดก่อนพูด ทำให้วาจาของเขาสุขุมมากขึ้น

การไตร่ตรอง คือ การใช้เวลาคิดในบางเรื่อง การกระทำนี้บางครั้งเป็นความยากลำบาก เพราะต้องการเวลาและระยะห่าง
ผู้เขียนหนังสือสุภาษิตบอกเราว่า คนฉลาดใช้เวลาในการคิดก่อนที่เขาจะพูด พวกเขาไตร่ตรองว่าควรจะพูดอะไร และดังนั้น จึงทำให้การพูดของเขามีผลมากขึ้น

เด็กๆ มักจะพูดว่า
11 + 5 = 23
เราจะตอบเขาอย่างไร
อย่าพึ่งรีบตอบ คิดก่อนตอบ

หยุดเพื่อคิดสักครู่
บ่อยครั้งที่เด็กๆ รีบตอบ หรือรีบพูดในสิ่งที่พวกเขากำลังคิด เราควรให้กำลังใจพวกเขาให้คิดก่อนพูด เราจะบอกให้เขาคิดไม่ได้ ถ้าเขาไม่เคยถูกสอนให้กระทำเช่นนี้ หรือว่า ถ้าเราไม่สร้างบรรยากาศที่ถูกต้องให้เขา จึงจำเป็นที่จะต้องให้เด็กๆ เห็นว่า เราเองก็ต้องใช้เวลาคิดก่อนพูด

ดูภาพยนตร์
เลือกภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ให้เด็กดู 1 เรื่อง และให้โอกาสเด็กๆ ได้ไตร่ตรองถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น
- การยอมรับตนเอง
- การถูกตำหนิ
- การยอมรับความจริง
- ความรัก
ฟังดนตรีอย่างเงียบๆ
การฟัง
- เลือกดนตรีบรรเลงเปิดให้ฟังและให้ทุกคนอยู่ในบรรยากาศแห่งความเงียบ นั่งในท่าที่สบายๆ ควรใช้ดนตรีคลาสสิก

ไตร่ตรองชั่วครู่
คิดแล้วจึงตอบ

ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะคิดก่อนพูด