แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
1109406374ยอห์น 15:15
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราไม่เรียกท่านเป็นผู้รับใช้อีกต่อไป เพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไร เราเรียกท่านเป็นมิตรสหาย เพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรา”

พระเจ้าทรงปรารถนาเป็นเพื่อนกับท่าน ประทานคำแนะนำที่ดีให้ท่าน และอยู่ใกล้ท่านเสมอเมื่อท่านต้องการพระองค์

เด็กๆ มักจะพูดว่า

•    เมื่อเราเล่นฟุตบอลในสนาม เรามักจะเถียงกัน เพราะเมื่อคนหนึ่งทำประตูได้ แต่ล้ำหน้า เขาบอกว่าไม่ล้ำหน้า ใช้ได้ ผมไม่อยากเป็นเพื่อนกับเขาอีกต่อไป เขาโกหก

เราจะตอบเขาว่าอย่างไร
•    เธอควรช่วยให้เพื่อนสำนึกในสิ่งที่เขากระทำ และเป็นเพื่อนกับเขาต่อไป

หยุดเพื่อคิดสักครู่

•    เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่คล้ายคลึงกันนี้ ปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของเด็กคือ บอกว่าจะไม่เป็นเพื่อนกันอีกต่อไป จึงจำเป็นต้องช่วยให้พวกเขาคิดถึงคุณค่าของมิตรภาพ

เพื่อนของฉัน
ให้คุยกัน
•    เธอมีเพื่อนหรือไม่
•    ทำไมเขาจึงเป็นเพื่อนกับเธอ
•    เธอรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้าง
•    เขาทำอะไรเพื่อเธอบ้าง และเธอทำอะไรเพื่อเขาบ้าง
•    พูดถึงสิ่งสำคัญๆ ที่เพื่อนๆ เอาใจใส่ต่อเธอ

พระพรแห่งมิตรภาพ
เกม
อุปกรณ์

กระดาษแผ่นเล็กๆ เขียนประโยคต่างๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น
•    ฉันชอบอยู่กับเพื่อนของฉันและ...
•    ฉันพยายามเป็นเพื่อนที่ดีกับบางคน เมื่อฉัน...
•    ฉันฟังเพื่อนของฉันเมื่อ...
•    ฉันชอบเมื่อเพื่อนแบ่งปัน...

ให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลม ส่งกระดาษที่เขียนประโยคยังไม่สมบูรณ์ทั้งปึกผ่านไปยังเด็กทีละคน คนแรกที่ได้รับให้ต่อประโยคในใบแรกให้จบ แล้วซ้อนไว้ข้างล่าง คนต่อไปกระทำเช่นเดียวกัน จนครบทุกคน วนไปเรื่อยๆ ผู้ที่ตอบไม่ได้ต้องออกจากวง จนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ

ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของมิตรภาพ และฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีของ...