แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำมั่นสัญญา
headline100028หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 26:17-18
วันนี้ท่านกล่าวว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ท่านสัญญาจะเชื่อฟังพระองค์ ปฏิบัติตามข้อกำหนด บทบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ทั้งเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์

เด็กๆ มักจะพูดว่า
บางทีพ่อแม่สัญญาว่าจะพาไปดูภาพยนตร์ หรือไปที่ที่อยากไป แต่พอมีบางอย่างเกิดขึ้น พวกท่านก็ไม่ทำตามสัญญา ฉันโกรธมาก เพราะท่านสัญญาและไม่ถือตามสัญญา
เราจะตอบเขาอย่างไร
บางครั้งเราไม่สามารถทำตามที่สัญญาไว้ แต่เราต้องบอกว่าทำไมจึงไม่ทำ

หยุดเพื่อคิดสักครู่

  • เราต้องเรียนรู้ที่จะกระทำตามคำมั่นสัญญา
  • เมื่อเราสัญญาว่าจะกระทำสิ่งใด ไม่ใช่ว่าเราจะกระทำตามคำสัญญานั้นได้เสมอไป ตัวอย่างเช่น เมื่อเราสัญญาว่าจะเก็บของเล่นเข้าที่ แต่เราก็กระทำไม่ได้เสมอไป


ข้าพเจ้าสัญญาว่า
อุปกรณ์

  • กระดาษและปากกาเส้นใหญ่
  • แต่ละคนในกลุ่ม หรือในฐานะสมาชิกในครอบครัว ตกลงกันว่าจะทำงานบ้านบางอย่าง ให้เขียนลงในกระดาษว่าแต่ละคนจะทำงานอะไร เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ให้แต่ละคนเซ็นชื่อ และเขียนวันที่ที่จะทำงานนั้นๆ

ตัวอย่าง
ข้าพเจ้า.......................สัญญาว่าจะให้อาหารปลาและเปลี่ยนน้ำในตู้ปลา
ข้าพเจ้า.......................สัญญาว่าจะเติมกระดาษชำระในห้องน้ำและทำความสะอาดห้องอาบน้ำ
ข้าพเจ้า.......................สัญญาว่าจะเก็บเศษขยะในสนามเล่น
ข้าพเจ้า.......................สัญญาว่าจะเก็บเก้าอี้และโต๊ะเรียนให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องเรียน

ใครจะเป็นผู้เตรียมอาหารเช้า
ให้สนทนากัน

  • บ่อยครั้งที่เราขอให้เด็กๆ สัญญาว่าจะทำอะไรบางอย่าง แต่เราไม่เคยแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าผู้ใหญ่ก็ทำตามสัญญาด้วย (เช่น การทำอาหารเช้า ซักเสื้อผ้า จ่ายตลาด ทำความสะอาดบ้าน)
  • เป็นความคิดที่ดีที่จะให้เด็กๆ เห็นว่า ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต้องมีส่วนร่วมในการทำงานบ้านเหมือนกัน เพื่อพวกเขาจะได้มีความต้องการทำมากขึ้น เมื่อเห็นว่าทุกๆ คนช่วยกันทำ


ข้อตั้งประจำสัปดาห์
ฉันจะปรับปรุงตนเองใหม่ ทำความสะอาดบ้าน หรือจัดของของฉันให้เรียบร้อย