แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
m83294พระวรสารนักบุญลูกา 6:43

“ต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดี หรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกัน”

ถ้าบุคคลใดเป็นผู้มีความจริงใจ เราจะเห็นได้จากความประพฤติของเขา เช่นเดียวกัน ถ้าบุคคลนั้นไม่จริงใจ ขี้อิจฉาและเห็นแก่ตัว เราจะเห็นได้จากความประพฤติของเขา

เด็กๆ มักจะพูดว่า

  • ในข่าวมักจะพูดถึงเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์คืออะไร
เราจะตอบเขาอย่างไร

  • การละเมิดลิขสิทธิ์คือการขโมยคัดลอกผลงาน หรือข้อเขียนของผู้อื่น และบอกว่าเป็นของตนเอง ตัวอย่างเช่น เธอลอกเลียนแบบงานศิลปะและนำออกไปขาย ทั้งๆ ที่งานศิลปะนั้นต้นฉบับเป็นผลงานของจิตรกร

เมื่อกลับบ้าน หรือกลับไปถึงโรงเรียน

- เราสามารถวาดภาพโดยพยายามเลียนแบบอย่างวิธีการของจิตรกร
(ครูอธิบายว่านี่ไม่ใช่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์)

วาดภาพที่เป็นของตนเอง
งานฝีมือ


  • ใช้วัสดุที่เธอชอบในการวาด คิดว่าจะวาดภาพอะไรดี ไม่ใช่ภาพที่ลอกเลียนแบบมา แต่เป็นภาพใหม่ จากความคิดของเธอเอง ซึ่งอาจจะเป็นผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของเธอเอง มีอยู่ชิ้นเดียว ถ้างานนี้ออกมาดี เธออาจจะใส่กรอบเก็บไว้ก็ได้
หยุดเพื่อคิดสักครู่

  • การเป็นผู้มีความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในหลายๆ เรื่องของชีวิต ความจริงใจในงานศิลปะ การจัดทำวีดีทัศน์ ฯลฯ บุคคลผู้มีความจริงใจเป็นบุคคลที่เราไว้ใจได้

เยี่ยมชมนิทรรศการ

ก่อนออกไป

- คิดว่าเราควรประพฤติตนอย่างไรในสถานที่สาธารณะ
- ดูข้อมูลที่เกี่ยวกับงานที่จะไปชมนิทรรศการ ใครเป็นจิตรกร ประเภทของภาพวาดอยู่ในสมัยใด และผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรผู้นั้น
ในงานนิทรรศการ
- ดูภาพต่างๆ ของจิตรกรเดียวกัน 2-3 นาที
- จิตรกรท่านนั้นใช้สีประเภทใด
- จิตรกรท่านนั้นวาดภาพอะไร
- ภาพเหล่านั้นเป็นภาพสมัยโบราณหรือสมัยใหม่ มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก

ข้อตั้งใจของฉัน

  • ฉันจะจำไว้ว่า จะขอบคุณพระเป็นเจ้าในสิ่งสร้างต่างๆ