แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
corruption-11สุภาษิต 16:8

♥ มีแต่น้อย แต่มีความชอบธรรม ดีกว่ามีรายได้มาก แต่ไม่ซื่อสัตย์

♦ หนังสือสุภาษิตบอกเราให้เป็นคนซื่อสัตย์ และให้หาสิ่งต่างๆ มาได้ด้วยความซื่อสัตย์

เด็กๆ มักจะพูดว่า

♦ สุภาได้คะแนนคณิตศาสตร์เกือบเต็ม แต่เขาลอกอุษา ครูไม่เคยรู้เลย

เราจะ่ตอบเขาว่าอย่างไร

♦ สิ่งที่สุภาทำนั้นแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ และไม่ช่วยให้สุภาเรียนดีขึ้น ถ้าเราไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ที่เรียน ให้ถามคุณครู ท่านจะอธิบายให้เธอฟัง เมื่อเธอเข้าใจ เวลาสอบหรือทำการบ้าน เธอก็จะไม่โกง ไม่ลอกเพื่อน


หยุดเพื่อคิดสักครู่

♦ การคดโกงมีผลในทันที และยากที่เด็กจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่า การโกงเป็นสิ่งผิด เราได้ฟังบ่อยครั้งว่ามีบางคนร่ำรวยมหาศาลด้วยการโกงผู้อื่น

♣ การโกงเป็นสิ่งดีหรือไม่ ทำให้เรามีความสุขหรือเปล่า

การทำถุง
อุปกรณ์    ผ้า กรรไกร เข็ม ด้าย เชือก เครื่องชั่ง ปากกาเส้นใหญ่ ป้าย ทราย และเหรียญต่างๆ

  • เขียนคุณค่าต่างๆ บนแผ่นป้าย ตัวอย่างเช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน
  • ทำถุง 2-3 ใบด้วยผ้า
  • นำทรายใส่ถุง ชั่งน้ำหนักและติดแผ่นป้ายไว้
  • วางถุงไว้บนถาดชั่งด้านหนึ่ง และนำเหรียญหรือแหวนเงินวางไว้บนถาดชั่งอีกด้านหนึ่ง (ถุงเ ล็กใส่น้ำหนักน้อย)
  • เธอจะเลือกถาดไหน ทำไมจึงเลือกถาดนั้น
  • ให้คิดถึงถาดที่หนักกว่า
-  ในชีวิตของเรา คุณค่าต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์มีคุณค่ามากกว่าเงินทองในโลก

ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์


♦ ฉันจะพยายามแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการ...