แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเชื่อ
พระวรสารนักบุญมัทธิว 9:29
พระเยซูเจ้าจึงทรงสัมผัสตาของเขา ตรัสว่า “จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อเถิด”

การมีความเชื่อหมายถึงเชื่อในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็น หรือสัมผัสได้ ชายตาบอดสองคนนั้นต้องการมองเห็น และพระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่า ถ้าท่านมีความเชื่อ พระองค์จะสามารถรักษาเขาให้หาย พวกเขาตอบว่า เชื่อพระเจ้าข้า และพระองค์ทรงรักษาเขาให้หาย
เด็กๆ มักจะพูดว่า

  • เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีพระเป็นเจ้า เพราะเราไม่สามารถมองเห็นพระองค์

เราจะตอบเขาอย่างไร

  • ไม่มีใครเคยเห็นลม แต่เราเชื่อว่ามีลม ทุกคนรับรู้ถึงผลงานของลม เช่น ใบไม้บนต้นไม้ไหวไปมา ฝุ่นตามท้องถนนปลิวไปรอบๆ ถ้ามีลมแรงๆ หลังคาบ้านจะปลิว

หยุดเพื่อคิดสักครู่

  • ไม่มีใครเคยเห็นพระเป็นเจ้า เราสามารถเห็นสิ่งดีต่างๆ ในธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้าง เช่น ดอกไม้ ทะเล แม่น้ำ ดวงดาว

 

ใครรู้บ้างว่าเราจะพบกับอะไร
อุปกรณ์

  • กล่องใส่รองเท้า วัสดุต่างๆ ที่มีองค์ประกอบแตกต่างกัน (ช้อน สำลี ก้อนหิน แป้ง มันฝรั่ง) ผ้า 1 ผืนและกาว

1. วาด  ผืนผ้าด้านบนกล่องรองเท้า ให้กว้างพอที่จะล้วงมือลงไปได้ และตัด  ผืนผ้านั้นออก
2. ใช้กาวติดผ้าไว้ด้านบนของ  ผืนผ้า ทำเป็นเหมือนผ้าม่าน
3. ใส่วัตถุ 1 อย่างลงในกล่อง แต่ต้องไม่ให้ใครเห็น

  • ให้ผู้เล่นล้วงมือเข้าไปคลำวัตถุและทายว่าคืออะไร การเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆ โดยเปลี่ยนวัตถุในกล่อง

ตาบอดคลำหา
อุปกรณ์ ผ้าผูกตา

  • ให้สมาชิก 1 คนผูกตาเป็นคนตาบอด และไล่จับเพื่อนๆ เมื่อจับได้แล้วต้องพยายามทายว่าเป็นใคร   ถ้าทายถูกผู้นั้นต้องเป็นคนตาบอดแทน
  • การมองเห็น
  • สิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นนั้น ยากที่จะบอกลักษณะ


ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะสวดภาวนาเพื่อวอนขอพระพรให้มีความเชื่อเพิ่มมากขึ้น