แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

6โยนาห์ 4:2

โยนาห์อธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มิได้กราบทูลพระองค์ก่อนออกจากบ้านหรือว่า พระองค์จะทรงประทานอภัยแก่ชาวเมืองนินะเวห์ ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความเมตตา ทรงอดทนเสมอ มีพระทัยดี และพร้อมที่จะเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษ”

หลังจากโยนาห์อยู่ในท้องปลาวาฬเป็นเวลา 3 วันแล้ว ท่านได้ขอพระเป็นเจ้าให้ทรงช่วย พระองค์ได้ทรงช่วยท่าน ท่านปรารถนาให้พระเป็นเจ้าแสดงความเมตตาต่อท่าน

เด็กๆ มักจะพูดว่า

ทำไมบางครั้งจึงมีคนบอกว่าถ้าพูดโกหกแล้วฟันจะหลุดหรือจมูกจะงอกยาวขึ้น


เราจะ่ตอบเขาว่าอย่างไร

เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆ ไม่พูดโกหก เธอจำเรื่องพินอคคีโอได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่เขาพูดโกหก


หยุดเพื่อคิดสักครู่

บางครั้งคนเราพูดโกหกเพราะกลัว แม้บางครั้งการโกหกนั้นจะไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ทำให้ความไว้วางใจที่มีต่อกันนั้นหยุดชงัก จึงเป็นการดีที่จะพูดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความไว้วางใจต่อกัน


เรื่องราวของโยนาห์

  • พระเป็นเจ้าตรัสกับโยนาห์ว่า “จงเตรียมตัวไปว่ากล่าวตักเตือนชาวนินะเวห์นครใหญ่นั้น     และบอกพวกเขาว่า เราไม่พอใจความประพฤติชั่วที่พวกเขาได้กระทำ บอกประชาชนว่าอีก 40 วันเมืองนินะเวห์จะถูกทำลาย แต่โยนาห์คิดว่า “พระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรัก พระองค์จะทรงประทานอภัยแก่ชาวเมืองนินะเวห์ และให้โอกาสพวกเขาอีกครั้ง พระองค์จะไม่ทรงทำลายพวกเขา และฉันจะถูกมองว่าโง่เซ่อ ถ้าฉันนำสารของพระองค์ไปบอกกับประชาชน” ดังนั้น โยนาห์จึงไม่กระทำตามที่พระเจ้าตรัส เขาตัดสินใจลงเรือเพื่อหนีไป พระเป็นเจ้าทรงบันดาลให้เกิดลมแรงในทะเล พายุพัดจัดจนเรือจวนจะล่ม บรรดากะลาสีต่างตกใจ ต่างร้องขอให้พระเจ้าที่ตนนับถือช่วย แต่คลื่นลมในทะเลก็รุนแรงขึ้น โยนาห์คิดว่าเขาอธิษฐานขอพระเป็นเจ้าให้ทรงช่วยไม่ได้เพราะเขาหนีมาจากพระองค์
  • เขาบอกว่า “พระเป็นเจ้าทรงสั่งพายุมา” บรรดากาลาสีจึงถามโยนาห์ว่า “เราจะต้องทำอย่างไรทะเลจึงจะสงบ” โยนาห์ตอบว่า “จับข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเลสิ แล้วทะเลก็จะสงบ” พวกเขาจึงจับโยนาห์โยนลงไปในทะเล และทะเลก็สงบลง โยนาห์คิดว่าเขาคงจะจมน้ำแน่ จึงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้า พระองค์จึงทรงส่งปลาวาฬตัวหนึ่งมากลืนโยนาห์ลงไป
  • โยนาห์อยู่ในท้องปลาวาฬเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ในขณะที่อยู่ในท้องปลานั้น โยนาห์อธิษฐานทูลพระเจ้าขออย่าปล่อยให้ท่านตาย พระเป็นเจ้าทรงสดับฟังท่านและให้ปลาวาฬคายท่านลงบนฝั่ง หลังจากนั้น โยนาห์จึงไปยังเมืองนินะเวห์ และกระทำตามที่พระเจ้าตรัสสั่งให้ท่านกระทำไตร่ตรอง

  • โยนาห์ได้รับการอภัย แม้จะประพฤติตัวไม่ถูกต้อง เธอทราบไหมว่าเพราะอะไร
  • ให้เขียนหรือวาดลักษณะสำคัญๆ ของเรื่อง


ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์

  • ฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะพูดแต่ความจริง และจะกระทำสิ่งที่ถูกขอร้องให้ทำ...