แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเชื่อมั่น

1162436724เพลงสดุดีที่ 70:1
ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

หลายครั้งเมื่อเรารู้สึกว่าสูญเสีย อยู่ในความยากลำบาก เราขอให้คนอื่นช่วย เรารู้ว่าเขาจะช่วยเรา ในเพลงสดุดีบทนี้ ดาวิดทูลขอพระเป็นเจ้าโปรดช่วยท่านให้มีความมั่นใจ

เด็กๆ มักจะพูดว่า

  • ฉันไม่อยากไปสระว่ายน้ำ ฉันกลัวจมน้ำ

เราจะตอบเขาอย่างไร

  • เธอจะปลอดภัย เพราะที่สระว่ายน้ำมีคนคอยช่วย เธอจะไม่เป็นอะไร

หยุดเพื่อคิดสักครู่

  • เมื่อเด็กๆ กลัว หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย จำเป็นต้องฟังพวกเขา และพูดถึงความกลัวของเขา เพลงสดุดีบอกเราว่าจำเป็นอย่างไรที่เราจะได้รับการฟัง ได้รับความช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย


เธอจะช่วยฉันได้ไหม
ทำเป็นละคร

  • บอกเด็กๆ ให้พูดเป็นบทละครถึงเรื่องว่าเมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือ พวกเขาจะตอบอย่างไร ให้พูดถึงด้วยว่าหากเกิดปัญหา พวกเขาจะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อช่วยเพื่อนที่มาขอความช่วยเหลือ

เกมปิดตา
อุปกรณ์

  • ผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าสำหรับผูกเพื่อปิดตา

วิธีดำเนินการ

  • ให้เด็กจับกลุ่มเป็นคู่ๆ ในแต่ละคู่ให้มีคนหนึ่งปิดตา และให้คนปิดตาไปยืนอยู่ตรงกลางวง ในขณะที่คนไม่ได้ปิดตายืนอยู่รอบนอก ห่างจากคนปิดตา 5-6 ก้าว แต่ละคนเรียกชื่อคู่ของตนที่ปิดตา และบอกทางให้คนปิดตาสามารถเดินไปรอบๆ วงได้อย่างปลอดภัย โดยห้ามแตะตัวคู่ของตนที่ปิดตา


จุดประสงค์ของเกมนี้คือ ให้ไว้ใจเพื่อนว่าเขาจะช่วยให้เราสามารถเดินไปรอบๆ ได้อย่างปลอดภัยและอย่างเชื่อมั่น


ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะช่วยใครสักคนหนึ่งด้วยการ...