แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเสมอต้นเสมอปลาย

1 118พระวรสารนักบุญมัทธิว 7:12
“ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก”
พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า “จงรักผู้อื่นเหมือนรักตัวท่านเอง ซึ่งเป็นความประพฤติหลักที่เป็นพื้นฐานของเรา”

เด็กๆ มักจะพูดว่า

  • ฉันต้องเขียนการ์ดขอบคุณเดี๋ยวนี้ด้วยหรือ ฉันไม่อยากทำ

เราจะตอบเขาอย่างไร

  • บางทีเธออาจจะรู้สึกไม่อยากทำ แต่ผู้ที่ให้ของขวัญแก่เธอนั้นเขาทำบางสิ่งให้เธอ เขาคิดถึงเธอ ถ้าเธอต้องการรับเธอก็ต้องรู้จักให้

หยุดเพื่อคิดสักครู่

  • ถ้าเราจะสอนเด็กให้คิดถึงการกระทำที่แสดงความรักต่อผู้อื่น จะช่วยพวกเขาให้เรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น เหมือนที่เขารักตัวพวกเขาเอง


จดหมายพิเศษฉบับหนึ่ง
การโต้ตอบจดหมาย
    ให้เขียนรายชื่อเพื่อนๆ หรือบรรดาญาติที่เธอต้องการส่งจดหมายถึงเขาเป็นพิเศษ คิดถึงแต่ละบุคคลว่าเธอจะส่งข้อความเป็นพิเศษอะไรให้กับแต่ละคน (ส่งท่างอีเมล์ก็ได้)
ตัวอย่างเช่น

  • ถ้าเป็นบุคคลช่างฝัน เธออาจจะส่งบทกลอนให้เขา 1 บท
  • ถ้าเป็นบุคคลที่ชอบความท้าทายและมีความพยายาม เธออาจจะส่งปริศนาต่างๆ หรือบททดสอบ
  • ถ้าเป็นบุคคลช่างจินตนาการ เธออาจจะเขียนนิทานให้เขา
  • ถ้าเป็นบุคคลที่ชอบเดินทาง เธออาจจะส่งคำบรรยายถึงสถานที่ที่เธอไปให้เขา
  • ถ้าเป็นบุคคลที่ชอบทำอาหาร เธออาจจะส่งตำราทำกับข้าวไปให้เขา
  • ถ้าเป็นพวกจิตรกร หรือชอบรูปภาพที่เธอวาด เธออาจจะส่งภาพวาดให้เขา
  • มีความคิดอื่นๆ อีกมากที่เธอจะนึกออก


เขียนรายการ
ให้เราสนทนากัน
ให้กำลังใจเด็กๆ ให้เขาเขียนรายการต่างๆ ที่เขาชอบ และไม่ชอบในสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำต่อเขา ตัวอย่างการทำรายการ

          ฉันชอบเมื่อ ฉันไม่ชอบเมื่อ
แม่
พ่อ
พี่น้อง
เพื่อน


ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะส่งจดหมาย หรืออีเมล์ให้กับ…