แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน ในโรงเรียนคาทอลิก และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ "ชวนกันอ่าน พระบัญญัติ 10 ประการ"

วิธีบันทึกการอ่าน

1. คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการอ่าน ด้านล่าง

2. เติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์

3. เมื่อทำเสร็จแล้วให้เซฟไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ E-mail: ccbkk@catholic.or.th หรือ ID_Line: kamsonbkk

4. ทางแผนกจะตรวจ และส่งเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

 

 (คลิ๊ก) ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกการอ่าน

 

00 cover.png 01.png 02.png

03.png 04.png 05.png

06.png 07.png 08.png

09.png 10.png 11.png

12.png 13.png 14.png

15.png 16.png 17.png

18.png 19.png 20.png

21.png 22.png 23.png

24.png 25.png 26.png