ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์เรื่องพระเยซูผู้น่ารักและอุปมาของพระเยซูเจ้า

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

pr 2017 066

pr 2017 05 resize