ประชาสัมพันธ์สื่อ วีดีทัศน์ (ใหม่) เดือนมิถุนายน 2015

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

New DVD June 2015 resize


DVD cover02 resize 


DVD 01 resize 


 DVD COVER NOAH - Copy


 DVD 03 resize


 DVD COVER TOWER BABEL - Copy


 

DVD 04 resize


 DVD COVER ESAU AND JOB - Copy