ตัวอย่างวีดีทัศน์ใหม่ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 บุญราศีคุณแม่เทเรซา พอลแลนด์ 1 และ 2

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

PR-008-2013