แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:30-34

 

กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 3 กิจกรรม คือ

1. จับคู่ภาพเหมือน ผู้เลี้ยงแกะที่ดี

2. ค้นหาคำตามที่กำหนดให้ (Word Search) บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก มก 6:30-34

3. ทายศัพท์ สลับคำ เพลงสดุดี สดด 23:1-3ก, 3ข-4, 5, 6

 

วิธีทำคือ กรอกชื่อของท่าน กด เริ่ม  แล้วเข้าไปทำกิจกรรมนั้นๆ เมื่อทำเสร็จแล้วให้กด ส่งคำตอบ แล้วระบบจะทำการตรวจคำตอบ

 

66184860fb2b1c3023940fbf477d5441