foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

7. การตัดกิเลส
    เราปฏิบัติคุณธรรมเรื่องการตัดกิเลสอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตของเรา เริ่มตั้งแต่การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และความยากลำบากที่เมืองเบธเลเฮม จนกระทั่งความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานแห่งกางเขนบนเขากัลวารีโอ ในทำนองเดียวกัน ชีวิตของพวกท่านก็ต้องตัดกิเลสในลักษณะที่เหมือนกับของเราเท่าที่พวกท่านจะทำได้ตามความอ่อนแอประสามนุษย์
    บ้านของท่านควรมีความเรียบง่ายและไม่มีการตกแต่งใดๆ ที่ไม่จำเป็น แน่นอนว่า ห้องนั่งเล่นที่ดูไม่มีความหมายและคล้ายแบบผู้หญิงไม่เหมาะสมกับพระสงฆ์ของเรา แม้แต่หนังสือต่างๆ ก็สามารถเป็นที่มาของความไร้สาระ เมื่อท่านสะสมมันไว้เป็นจำนวนมหาศาล หรือเลือกสะสมฉบับที่มีราคาแพงและสิ่งผูกมัดที่มีรายละเอียดอื่นๆ ท่านไม่ควรเสาะหาเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อันใช้การไม่ได้เหล่านี้
    ชีวิตที่โต๊ะอาหารของท่านต้องเป็นแบบเรียบๆ ด้วย คือควรเป็นแบบเรียบง่ายและพอประมาณ ปราศจากอาหารที่ประณีตและดีเยี่ยม พระสงฆ์บางท่านใช้จ่ายเงินเพื่อจัดโต๊ะอาหารของตนเท่ากับที่ฆราวาสกระทำ ขอให้เสื้อผ้าของท่านเป็นแบบสุภาพ คือสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติแต่ธรรมดาสามัญ จงปฏิบัติตามกฎต่างๆ ของพระศาสนจักรและแบบอย่างของบรรดาพระสงฆ์ที่ดีที่สุด ศาสนบริกรบางคนสวมเสื้อผ้าอย่างหรูหราและมีราคาแพง ราวกับว่าพวกเขาต้องไปเข้าร่วมงานเลี้ยงทางโลก
    ท่านต้องรู้จักประมาณในการพักผ่อนหย่อนใจและสิ่งบันเทิงทั้งหลาย ด้วยการมีขอบเขตและการปรับให้เหมาะสมกับความจำเป็นของท่าน ดูเหมือนว่าพระสงฆ์ของเราบางท่านไม่มีเป้าหมายอื่นในชีวิต เพียงแต่ทำให้ตนเองเพลิดเพลินไปกับการเที่ยว, การล่าสัตว์, ช่วงวันหยุดที่ยาวนานขึ้นและการสนุกสนานในแต่ละวัน พวกเขาทำตามความเคยชินของผู้เกียจคร้านทางโลกทั้งหลาย ผู้ซึ่งไม่รู้ว่าควรใช้เวลาในชีวิตของพวกเขาอย่างไร เนื่องจากพระสงฆ์เหล่านั้นไม่ได้เพลิดเพลินในความอุ่นใจที่เกิดจากความมีศรัทธาอันแก่กล้าและความสุขสบายของจิต พวกเขาจึงมีความต้องการที่เกิดจากความคิดที่ผิดคือ อยากจะผ่อนคลายเรื่อยไป เพื่อบรรเทาภาระในชีวิตที่เปล่าประโยชน์และเศร้าหมองของพวกเขา
    จงมั่นใจเถิดว่า ถ้าท่านเป็นพระสงฆ์ที่กระตือรือร้นและขยันหมั่นเพียร ท่านจะต้องการการพักผ่อนหย่อนใจและสิ่งบันเทิงเพียงเล็กน้อย เราน่าจะรู้ว่าควรผ่อนคลายและช่วยเหลือท่านอย่างไรในการปฏิบัติศาสนบริการของท่านอย่างต่อเนื่อง สังเกตว่าบรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นที่หมกมุ่นอยู่กับเครื่องตกแต่งบ้านอันไร้ประโยชน์, หนังสือต่างๆ ที่ไม่จำเป็น, เสื้อผ้าราคาแพง, อาหารทั้งหลายที่ดีเยี่ยมและสิ่งบันเทิงที่มากเกินไป ใช้จ่ายเงินจำนวนมากมายซึ่งควรนำไปใช้ในโครงการฝ่ายจิตและการกุศลทั้งหลายไปอย่างไม่เหมาะสม
    จงควบคุมความอยากรู้อยากเห็นของท่านที่เกิดจากการรู้, การอ่านและการศึกษาเนื้อหาต่างๆ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์สำหรับการแพร่ธรรมของท่าน ศาสนบริกรบางคนของเราอวดอ้างความรู้มากมายที่ไม่ได้จำเป็นสำหรับการทำให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ประการสุดท้าย เราขอเตือนท่านเรื่องการตัดกิเลสของตัวท่านเอง อันเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดอันตรายต่อความบริสุทธิ์ทางเพศของท่าน ซึ่งท่านสามารถป้องกันในขั้นแรกได้ด้วยคุณธรรม นั่นคือการตัดกิเลส