foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

12. การถวายบูชามิสซา
    รูปแบบของการภาวนาที่สำคัญที่สุดคือ การถวายบูชามิสซา ที่ซึ่งการถวายบูชาอันมีกายและโลหิตของเรา ภาวนา, ชดเชยบาป, สรรเสริญ และขอบพระคุณด้วยความมีประสิทธิภาพไม่สิ้นสุด การถวายบูชามิสซาที่แม้จะเป็นการประกอบพิธีโดยพระสงฆ์ของเราก็มีประสิทธิภาพ เพราะอานุภาพแห่งความเป็นพระเจ้าของเรา ครั้งแรกที่เราทำการถวายบูชานี้ ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา เราขอร้องให้จัดเตรียม “ห้องใหญ่ชั้นบนปูพรมไว้เรียบร้อย” (มก 14:15) เมื่อใดที่ท่านประกอบพิธีถวายบูชามิสซา เราขอให้หัวใจของท่านเป็นเหมือนกับห้องอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้าที่ได้รับการประดับอย่างดีและยิ่งใหญ่
    หัวใจของท่านควรยิ่งใหญ่เพื่อให้เหมาะกับความดีอันไม่มีสิ้นสุดของเรา และความกรุณามากมายที่เรามอบให้ท่านและสัตบุรุษ จงไปยังแท่นบูชาของเราด้วยความเต็มใจ และมีความปรารถนาอย่างยิ่งด้วยสิ้นสุดพละกำลังของท่านที่จะกล่าวตามอย่างเราว่า “เราปรารถนาอย่างยิ่งจะกินปัสกาครั้งนี้” (ลก 22:15) จงถวายบูชามิสซาด้วยความยินดี ณ ที่นั้น ท่านจะพบมานนาที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทำให้ทุกความต้องการพอใจ จงมีความกระตือรือร้นที่จะถวายบูชาเพื่อความต้องการทั้งปวงของพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของเรา จงมีความเชื่อมั่นจากส่วนลึกที่สุดของหัวใจท่าน เพราะว่าการอวยพรต่างๆ ที่เรามอบให้ในการถวายบูชามิสซาดีกว่าความจำเป็นและความปรารถนาทั้งหมดของท่าน
    หัวใจของท่านควรได้รับการประดับอย่างดีด้วยคุณธรรมหลักทุกประการ ด้วยวิธีการนี้ ท่านจะเป็นผู้สมควรถวายบูชามิสซาและต้อนรับเราด้วยความสง่างามและความรักอย่างพอเพียง ถ้าท่านสามารถถวายบูชามิสซาได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน ท่านคงจะต้องรอคอยความศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ ดังนั้น ท่านควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องการทำตัวให้เหมาะสมกับความศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รับให้มากขึ้นเพียงใด เพราะว่าท่านถวายบูชามิสซาทุกๆ วัน
    จงเตรียมหัวใจของบรรดาคริสตชนให้เหมาะกับการเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของเรา และจำไว้ว่า เราเป็นปังสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขา อย่าปฏิเสธที่จะมอบศีลมหาสนิทให้กับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งเราให้พวกเขามีความปรารถนาเราอย่างต่อเนื่อง และเราก็ปรารถนาจะรับประทานอาหารมื้อสำคัญร่วมกับพวกเขาทุกวัน  ขอให้ห้องอาหารมื้อสุดท้ายของเราพร้อมเสมอที่จะเปิดรับบรรดาบุคคลผู้เกลียดบาป อย่าเข้มงวดเกินไปเพราะข้อผิดพลาดและความบกพร่องของพวกเขา จงคิดว่าท่านเองก็มีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องเช่นกัน ซึ่งบางทีก็มากกว่าด้วย แต่ท่านก็ยังคงถวายบูชามิสซาทุกวัน ท่านคิดหรือไม่ว่าบางทีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องเหล่านี้ในตัวพวกเขาน่าจะถูกตำหนิน้อยกว่าที่มีในตัวท่าน เพราะความจริงที่ว่าท่านเป็นพระสงฆ์