foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

5. การเทศน์ที่เรียบง่าย
    การเทศน์ของเราถึงแม้น่าเชื่อถือและเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน แต่ก็เรียบง่ายด้วย เราให้แบบอย่างมากมายในพระวรสารเพื่อการศึกษาของท่าน การเทศน์ของเราทำให้ทุกคนรวมทั้งประชาชนธรรมดาและผู้ไม่ได้รับการศึกษาสามารถเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้ง่าย      ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ติดตามเราเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนยากจนได้รับผลประโยชน์จากถ้อยคำของเราคือ “คนยากจนได้รับการประกาศข่าวดี” (มธ 11:5)
    เรากล่าวด้วยความรู้สึกไม่พอใจในศาสนบริกรบางคนของเราอย่างชัดเจนว่า พวกเขาใช้ความสามารถพิเศษในการเทศน์อย่างไม่มีประโยชน์ เพราะพวกเขาใช้คำโวหารชั้นสูงจนคริสตชนทั่วไปแทบจะไม่เข้าใจ พวกเขาอ้างว่าพวกเขาต้องการยกศักดิ์ศรีของการเทศน์อย่างศักดิ์สิทธิ์ขึ้น แต่ความจริงแล้วพวกเขาได้สูญเสียความสามารถเข้าใจ
ความจริงด้วยความทะนงตนว่ามีวาทศิลป์ ในก้นบึ้งความคิดของพวกเขาซึ่งเรามองเห็นนั้น พวกเขาแสวงหาการสรรเสริญและชื่อเสียงแบบมนุษย์
    จงเทศน์แบบเรียบง่าย เพื่อว่าคนธรรมดาจะได้เข้าใจทุกสิ่งที่ท่านสอนและพูด ท่านจะต้องไม่สร้างความแตกต่างระหว่างการเทศน์ในพิธีสำคัญกับการเทศน์ประจำวัน ระหว่างการเทศน์อย่างโอ่อ่ากับการเทศน์ธรรมดาทั่วไป หรือระหว่างการเทศน์สอนให้กับคนรวย และการเทศน์ให้กับคนยากจน อย่าอ้างว่าประชาชนบางคนจะไม่ใส่ใจบทเทศน์ของท่าน ถ้าพวกเขาไม่มีสำนวนโวหารที่สะดุดหูมาจูงใจ ไม่สำคัญว่าคนที่เฉยเมยเหล่านี้จะสนใจหรือไม่สนใจเพราะพวกเขาก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะรับประโยชน์ใดๆ จากการเทศน์ของท่าน ท่านควรจะบำรุงเลี้ยงมนุษย์ผู้มีใจร้อนรนซึ่งกระหายอาหารฝ่ายจิตให้มากกว่า พวกเขารู้ดีว่าถ้อยคำของเราเป็นอาหารไม่ใช่ของหวาน