foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

12. การอบรมมนุษย์ผู้มีความศรัทธา
    ท่านควรปฏิบัติตามแบบอย่างของเราในเรื่องการอบรมมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ซึ่งปรารถนาจะเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์ เราเคยพูดเป็นเรื่องเปรียบเทียบกับฝูงชน แต่เราให้การสอนเป็นพิเศษแก่บรรดาศิษย์ที่ใกล้ชิดกับเรา เฉพาะกับพวกเขาเท่านั้นที่เราอธิบายอย่างลึกซึ้งถึงธรรมล้ำลึกแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า ดังที่เรากล่าวว่า “พระเจ้าประทานธรรมล้ำลึกเรื่องอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านทั้งหลายรู้” (มธ 13:11)      เราแก้ไขข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ของพวกเขา ซึ่งเกิดจากความตรงไปตรงมา, ความกระตือรือร้นหรือความรักที่มีต่อเรา ยกตัวอย่างเช่น “เมื่อมีการโต้เถียงกันว่า ในกลุ่มของตนผู้ใดควรได้รับการยกย่องว่ายิ่งใหญ่ที่สุด” (ลก 22:24...) หรือเมื่อพวกเขา “พยายามห้ามปรามคนคนหนึ่งในการขับไล่ผี เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเรา” (มก 9:38...)
    ในระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้าย เราได้ใช้เวลานานเพื่อเตรียมพวกเขาสำหรับการจากโลกนี้ไปของเรา ด้วยคำสอน, คำสัญญาและการเผยพระวจนะมากมาย เราปรารถนาที่จะทำให้พวกเขาเข้าใจและให้กำลังใจพวกเขาเมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น (ยน 14)
    ยิ่งกว่านั้น เรามิได้ปฏิเสธที่จะให้การอบรมเป็นพิเศษกับบรรดาสตรีที่ศรัทธา  ผู้ซึ่งปรารถนาจะติดตามเราในวิถีทางแห่งความดีเลิศทุกประการ ดูซิว่า เราได้สอนมารีย์ เมื่อเธอนั่งด้วยความปลื้มปิติอยู่แทบเท้าของเรา, ฟังถ้อยคำอันอ่อนโยนของเรา, ขณะที่มารธา กำลังวุ่นวายอยู่กับงานบ้านที่น่าเบื่อ (ลก 10:39) เรายังยอมให้สตรีผู้มีใจศรัทธา ซึ่งเราได้รักษาให้พ้นจากปีศาจร้ายและหายจากโรคภัย ไปกับเราในการเดินทางประกาศข่าวดี (ลก 8:2-3) เราอนุญาตให้พวกเขาพร้อมกับพระมารดาของเราติดตามเราไปจนถึงเนินเขากัลวารีโอ เพื่อเป็นพยานถึงความตายของเรา เรามอบบทเรียนพิเศษเรื่องความเลื่อมใสและความเชื่อแก่มนุษย์ผู้มีความกระตือรือร้นเหล่านั้น และในทางกลับกัน พวกเขาดูแลช่วยเหลือตามความต้องการต่างๆ ของเราด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขา (ลก 8:3; มธ 27:55)
    ดังนั้น จงเรียนรู้วิธีการพัฒนามนุษย์ผู้มีใจศรัทธาด้วยการดูแลที่ยอดเยี่ยมจากเรา โดยเหตุที่มนุษย์เหล่านี้ได้รับความพอใจจากความกรุณาเป็นพิเศษของเรา และตอบแทนเราด้วยความรักที่ยอดเยี่ยม พวกเขาจึงสมควรได้รับความรักและความเมตตาพิเศษจากท่าน ความรักเรียกร้องว่ายิ่งพวกเขารักเราและได้รับความรักจากเรามากเท่าใด พวกเขายิ่งสมควรได้รับความรักจากท่านมากเท่านั้น ยิ่งกว่านั้น ความอุตสาหะของท่านจะมีการเก็บเกี่ยวผลได้มากยิ่งขึ้นจากบรรดามนุษย์ที่มีความศรัทธาเหล่านี้ เพราะพวกเขาเป็นดินดีที่ให้ผลมากมาย (มธ 13:8)
    เราขอร้องท่านโดยเฉพาะให้มีความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษสำหรับบรรดาเยาวชน ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะเจริญชีวิตในความบริสุทธิ์ครบครัน และยอมสละความรักของโลกนี้ ท่านต้องสนับสนุนพวกเขาให้พากเพียรในสถานภาพที่ได้รับพระพรนั้น เราได้ดลใจ มักดาเลนา เดอปัสซี ให้ร้องตะโกนว่า “ความสมบูรณ์ของคุณธรรมทั้งปวงตั้งอยู่บนสภาพที่เป็นพรหมจรรย์ มิใช่เพราะความเป็นพรหมจรรย์เองเป็นความสมบูรณ์ของคุณธรรมต่างๆ แต่เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ได้คุณธรรมทั้งหลายมา (Eastasy, 14 สิงหาคม 1593)
    ท่านควรเชื่อว่า ถ้าความบริสุทธิ์(ทางเพศ)ได้รับการรักษาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงแล้ว ก็จะไม่สามารถถูกแยกออกจากความสมบูรณ์ของคุณธรรมประการอื่นๆ ได้ และท่านก็จะสามารถปั้นนักบุญได้โดยการปั้นคนที่ถือพรหมจรรย์ คำแนะนำเรื่องความบริสุทธิ์ (ทางเพศ) ที่สมบูรณ์นั้นเกิดมาจากเรา และบรรดาศิษย์ของเราได้เทศน์สอนด้วยความกระตือรือร้นอย่างมากทั่วทั้งโลก เราจึงแปลกใจว่าทำไมศาสน-บริกรของเราบางคนจึงไม่เต็มใจอย่างมากที่จะเสนอแนะเรื่องนี้? ถ้าท่านปรารถนาจะปลูกฝังคุณธรรมที่งดงามเรื่องความบริสุทธิ์(ทางเพศ)ในมนุษย์เหล่านั้น ก็จงยอมให้กายของเราในศีลมหาสนิทเป็นอาหารประจำวันของพวกเขา ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรักษาความบริสุทธิ์(ทางเพศ)ที่สมบูรณ์ของมนุษย์ผู้มีใจศรัทธา และหลังจากพวกเขาบำรุงเลี้ยงตนเองด้วยอาหารฝ่ายจิต พวกเขาก็จะรู้สึกรังเกียจการยั่วยวนใจของเนื้อหนัง