foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

15. คำแนะนำสำหรับการดูแลชีวิตฝ่ายจิตของสตรี
    ท่านต้องมีความเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการฝึกอบรมบรรดาสตรีเพื่อมิให้ความรอดพ้นของท่านและของพวกเธออยู่ในอันตราย และเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ประชากรของเรารู้สึกอับอาย ประการแรก เมื่อบรรดาสตรียังคิดถึงเรื่องความรอดพ้น ท่านควรสนใจเฉพาะวิญญาณของพวกเธอ ซึ่งเราได้ไถ่กู้และมุ่งหมายเพื่อสิริรุ่งโรจน์ของเรา ความวิบัติจงเกิดแก่ท่าน ถ้าท่านจะแสวงหาสิ่งอื่นใดจากพวกเธอ จงรักษาหัวใจของท่านให้เป็นอิสระจากความรู้สึกรักใคร่ใดๆ ซึ่งมิใช่ฝ่ายจิตที่บริสุทธิ์ ท่านควรมีอารมณ์ความรู้สึกต่อสตรีในโลกนี้แบบเดียวกันกับที่ท่านมีต่อนักบุญมารีย์ มักดาเลนา และนักบุญแคธรีน ผู้ซึ่งอยู่ในสวรรค์ จงปฏิบัติต่อสตรีทั้งหลายด้วยความรอบคอบ แม้แต่กับบรรดาผู้ที่ได้อุทิศตนและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะไม่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความระแวงเกี่ยวกับความสนิทสนมที่มากเกินไป หรือความผูกพันรักใคร่ที่ไม่สมควร
    เมื่อสตรีทั้งหลายพูดกับท่าน พวกเธอควรตระหนักว่าพวกเธอมิได้พูดคุยกับบุคคลทางโลกคนหนึ่ง แต่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเอาใจใส่ในเรื่องทั้งหลายของสวรรค์ ด้วยวิธีนี้ พวกเธอจะให้ความเคารพต่อท่านดังที่พวกเธอได้ให้กับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเราอย่างเป็นธรรมชาติ ให้มนุษย์ทั้งมวลได้เห็นจริงว่าท่านปฏิบัติต่อสตรีทั้งหลายด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ท่านปฏิบัติต่อบรรดาทูตสวรรค์ พึงสังเกตว่า เรายอมให้ศัตรูของเรากล่าวร้ายเราในหลายๆ เรื่อง ยกเว้นเรื่องนี้ เราไม่สามารถยอมทนให้ศักดิ์ศรีความเป็นพระเจ้าของเราถูกทำให้ขุ่นมัวโดยการ
สบประมาทที่ต่ำช้านี้ อย่างไรก็ตาม เราได้ประพฤติตัวในลักษณะป้องกันเพื่อให้โอกาสที่จะกล่าวร้ายเรามีน้อยที่สุด นอกจากนั้น เรายังได้รักษาความเจ็บป่วยฝ่ายจิตและฝ่ายกายของบรรดาสตรี, เรายอมให้พวกเธอติดตามไปในการเดินทางของเรา และเราได้แสดงความรักของเราต่อความเลื่อมใสอย่างร้อนรนของสตรีเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง (ลก 8:2-3) เราต้องการให้บันทึกไว้ในพระวรสารของเราว่า “พระเยซูเจ้าทรงรักมารธากับน้องสาว” (ยน 11:5) ท่านต้องมองดูสิ่งที่เราทำนี้ เพื่อไม่ให้ท่านหลีกเลี่ยงการดูแลชีวิตฝ่ายจิตของสตรี เพราะความกลัวจนเกินไป
    เราได้แต่งตั้งพระสงฆ์ของเราให้เป็นผู้แนะนำฝ่ายจิตทั้งสำหรับบุรุษและสตรี ดังนั้น บรรดาสตรีจึงควรพบความเป็นดั่งบิดาผู้ปลอบใจ, อาจารย์ที่ฉลาด, มัคคุเทศก์ที่กล้าหาญ และนายชุมพาบาลที่ใส่ใจดูแลภายในศาสนบริกรของเรา และใครจะสงสัยในคำสั่งของพระเจ้าของเราหรือ? คำบัญชาทั้งหลายของพระเจ้าของเรานั้นเป็นสิ่งดีในตัวมันเอง และยังได้รับการยืนยันด้วยการปฏิบัติ บรรดาศาสน-บริกรที่คอยเฝ้าดูจะประสบความสำเร็จในการแพร่ธรรมด้วยนิสัยดีของพวกเขา ในวันแห่งการพิพากษาตัดสิน มวลมนุษย์จะฉงนสนเท่ห์ที่เห็นสิ่งมหัศจรรย์มากมายจากหรรษทานของเรา ซึ่งปัจจุบันนี้ถูกปิดบังไว้
    ดังนั้น อย่าละเลยการกระทำดีใดๆ ที่ท่านสามารถปฏิบัติเพื่อวิญญาณของบรรดาสตรีเพียงเพราะความกลัวที่ผิดอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิด จงปลอบโยนพวกเธอยามที่มีความยากลำบาก แม้ในช่วงเวลาที่ลำบากมากด้วย, จงสอนสิ่งที่พวกเธอยังไม่รู้, จงแนะนำในเรื่องที่พวกเธอสงสัย  และบำรุงเลี้ยงพวกเธอด้วยพระวาจาของพระเจ้าของเรา และด้วยแบบอย่างของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเรา จงพูดเหมือนกับบิดาคนหนึ่ง เพื่อว่าแม้ผู้ที่โศกเศร้าและขี้อายที่สุดจะเข้ามาหาท่านด้วยความมั่นใจ ซึ่งจำเป็นสำหรับความกล้าเปิดเผยความลับที่สุดเกี่ยวกับมโนธรรมของพวกเธอ เราจะอยู่เคียงข้างท่าน เพื่อท่านจะไม่ได้รับบาดเจ็บ ยิ่งกว่านั้น บรรดาสตรีที่ศรัทธาจะเพิ่มความเลื่อมใสของพวกเธอ และท่านจะได้รับมงกุฎที่งดงาม ถ้ามวลมนุษย์จะกล่าวร้ายท่าน แม้เมื่อท่านได้กระทำด้วยความรอบคอบอย่างสมควรที่สุดแล้ว ให้เรื่องราวนั้นผ่านไป และทำเป็นหูหนวกกับถ้อยคำอันไม่มีสาระเหล่านั้น จงจำไว้ว่า เราคือผู้พิพากษาของท่าน