แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

DSC09691 resize

         อาสนวิหารอัสสัมชัญ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายอภิบาล และ แผนกสอนคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดการสอนคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ (คำสอนผู้ใหญ่) วันอาทิตย์ ปี ค.ศ. 2016  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 ณ ห้องคำสอน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

            การเรียนคำสอนผู้ใหญ่จะจัดสอนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ครูคำสอน และทีมพี่เลี้ยง ซึ่งในอาทิตย์แรกนี้มีผู้สนใจมาเรียนคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ 17 คน พี่เลี้ยง 13 คน การเรียนคำสอนผู้ใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 8 เดือน และจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน (ศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหาสนิท) ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 15 เมษายน 2017 หากท่านใดสนใจที่จะมาเรียนคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ เพื่อรู้ และเข้าเป็นคริสตชน หรือสำหรับคริสตชนที่ต้องการรับศีลกำลัง สามารถสมัครได้ที่สำนักงานวัด หรือแผนกคริสตศาสนธรรม  กรุงเทพฯ โทร.02-234-8556, 02-237-5276