ระดับที่ 3
ฐานงานที่ 3 : ฉันจะเลือกทำดีหลีกหนีความชั่วร้าย