แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เมื่อท่านเผชิญปัญหา จงพลิกเหรียญและภาวนา

mormon-coin-flip หลายกรณีที่พบว่าสถานการณ์ไม่ได้ต่างกัน แต่ผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นมีพฤติกรรมต่างกัน เช่นเมื่อเจอปัญหา จะมีคนที่ทรุดลงไปกองกับพื้นพร้อมคร่ำครวญถึงความโชคร้ายของตนเอง และจะมีคนที่ยังยิ้มได้และสู้กับปัญหานั้นอย่างสุดกำลัง สิ่งที่ทำให้คนสองคนนี้แตกต่างกันคือ “มุมมอง” เปรียบปัญหานั้นเป็นเหรียญ ความหนักหนาของปัญหาเป็น “ด้านหัว” หนทางที่จะฝ่าฟันมันไปเป็น “ด้านก้อย” คนที่คิดบวกจะพลิกเหรียญมาเป็นด้านก้อยได้ แต่สำหรับคนที่ยังจมอยู่กับปัญหา มองเห็นแต่ด้านหัวของเหรียญ อยากให้ท่านระลึกไว้เสมอว่า เหรียญก็คือเหรียญ อย่างไรก็มีสองด้าน ด้านก้อยยังมีอยู่เสมอแม้ท่านจะไม่ได้พลิกกลับไปดูมัน ปัญหาที่ท่านเผชิญก็เช่นกัน มีหนทางแก้ไขเสมอ แม้ท่านจะยังมองไม่เห็นมันก็ตาม “จงวางใจในพระยาห์เวห์สุดจิตใจ อย่าเชื่อมั่นเพียงความรอบรู้ของตน” (สุภาษิต3:5)

david-and-goliath-69251_resizeเรื่องเดวิดและโกลิอัทเป็นตัวอย่างที่ดี ในขณะที่ทหารของกษัตริย์ซาอูลเห็นยักษ์โกลิอัทแล้วเกิดความกลัวเพราะคิดว่าใหญ่เกินที่จะสู้ด้วย แต่เดวิดกลับรับคำท้ารบต่อสู้ด้วยความคิดที่ว่าใหญ่เกินที่จะโจมตีพลาด และด้วยความมั่นใจในพระผู้เป็นเจ้าว่าจะทรงช่วยเหลือเขา “คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมได้รับพระพร พระยาห์เวห์ทรงเป็นความหวังของเขา” (เยเรมีย์17:7)

อย่ากลัวที่จะเผชิญปัญหาใดๆ ลองเปลี่ยนทัศนคติ หาสิ่งที่ดีๆในเรื่องที่ท่านกำลังเผชิญ แม้จะเล็กน้อยสักเพียงใดก็ขอให้ท่านมีความหวังอยู่เสมอ และภาวนา นำความหวังนั้นฝากไว้ที่พระเป็นเจ้า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวเลย อย่าครั่นคร้ามเขาเลย เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านจะเสด็จไปกับท่าน พระองค์จะไม่ทรงทำให้ท่านผิดหวังหรือทอดทิ้งท่าน” (เฉลยพระธรรมบัญญัติ31:6)