แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงเรียนรู้จากเทียนไข
ในการส่องแสงให้ความสว่างในความมืด

จงเรียนรู้จากนกในเวหา
ในการส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วชื่นชมได้ตลอดเวลา

จงเรียนรู้จากมด
ในการทำงานขยันขันแข็งและไม่เคยเกียจคร้าน

จงเรียนรู้จากเด็กน้อย
ในการมีความไว้วางใจและมีความสุข

จงเรียนรู้จากดอกกุหลาบ
ในการทำตัวงดงามแม้จะอยู่ท่ามกลางขวากหนาม

จงเรียนรู้จากดักแด้
ในการออกแรงเพื่อหลุดออกมาเป็นผีเสื้อ

จงเรียนรู้จากดาวดาราในฟากฟ้า
ในการส่องแสงยิ้มแย้มส่งประกายระยิบระยับ

จงเรียนรู้จากปลาในน้ำ
ในการว่ายทวนกระแสน้ำเชี่ยว

จงเรียนรู้จากดินเหนียว
ในการทำตัวอ่อนโอนไปตามมือของช่างปั้น

จงเรียนรู้จากต้นไม้
ในการให้ร่มเงาแก่คนเหนื่อยล้าที่ผ่านมา

จงเรียนรู้จากพระเยซูเจ้า
ในการถวายพระเกียรติพระบิดาในทุกสิ่ง

(~ Caroline Naoroji)
From..Group line 'The BIBLE'  by K.Toom✏

ชีวิตที่รักพระ ยอมสละซึ่งน้ำใจ
ยกให้ตามพระทัย ในทุกสิ่งที่เป็นมา
พร้อมจะรับทุกข์สุข เพราะใจปลุกด้วยศรัทธา
เดินตามรอยมรรคา พระบุตราทรงก้าวนำ
ชีวิตเราอยู่ยง รักซื่อตรงต่อทรงธรรม
ทุกสิ่งแสนเลิศล้ำ เมื่อเราทำเพื่อพระองค์