แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เวลา
จงหาเวลาที่จะหัวเราะ เพราะนั่นคือบทเพลงแห่งวิญญาณ
จงหาเวลาที่จะคิด เพราะนั่นคือบ่อเกิดแห่งพลัง
จงหาเวลาที่จะเล่น เพราะนั่นคือแหล่งความเยาว์ของชีวิต
จงหาเวลาที่จะภาวนา เพราะนั่นคือพลังมหาศาลบนโลกนี้
จงหาเวลาที่จะรัก เพราะนั่นคือพระพรอันประเสริฐจากพระเจ้า

จงหาเวลาที่จะผูกมิตร เพราะนั่นคือหนทางสู่ความสุข
จงหาเวลาที่จะให้ เพราะแต่ละวันสั้นเกินไปที่จะเห็นแก่ตัว
จงหาเวลาที่จะทำงาน เพราะนั่นคือค่าของความสำเร็จ

พระเจ้าแห่งกาลเวลา
ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยให้ลูกไว้วางใจในพระองค์
เหตุว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งกาลเวลา
โปรดให้ลูกตระหนักแน่แก่ใจว่า
เมื่อพระองค์ดูเหมือนทรงอยู่ห่างไกล
เมื่อนั้นแหละพระองค์ทรงอยู่ใกล้ลูก
โปรดให้ลูกมั่นใจว่า เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนสิ้นหวัง
รางวัลอันยิ่งใหญ่กำลังรอคอยอยู่ใกล้ๆ
โปรดให้ลูกเข้าใจว่า วันนี้มีปัญหามากพออยู่แล้ว
และวันรุ่งขึ้นจะดูแลตนเอง
ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยให้ลูกไว้วางใจในพระองค์ว่า
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งกาลเวลา

ที่มา: นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 211 ปีที่ 36