แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

1 “ยอมให้” ก่อนที่เราจะให้ตัวเองเป็นผู้รับ เราควรเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ให้เสียก่อน ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความห่วงใย การให้กำลังใจในเรื่องต่างๆ การให้ความอบอุ่น ให้ผู้รับรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

2 “ยอมเงียบ” ไม่ว่าจะด้วยความขัดแย้งใดๆ หากมีแต่ผู้พูด ไม่มีผู้ฟัง ก็จะไม่มีความเข้าใจกันเกิดขึ้นเสียที ดังนั้นเราต้องยอมเป็นฝ่ายเงียบบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดการปะทะอารมณ์ที่รุนแรง เกิดการโต้เถียงที่อาจทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้

3 “ยอมแพ้” การเอาชนะ ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเสมอไป อาจจะยอมเป็นคนแพ้ เพื่อความสุขของคนอื่นนครอบครัวบ้าง หันมาชื่นชมยกย่องคนในครอบครัว จะยิ่งสร้างกำลังใจและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้

4 “ยอมรับความต่าง” ทุกครอบครัวย่อมมีทั้งผู้อาวุโสและลูกหลานที่ต้องอยู่ร่วมกัน ซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดในมุมต่างกัน มุมที่เป็นผู้ใหญ่ ในมุมวัยรุ่น หรือแม้แต่ในมุมของวัยเด็ก เพราะฉะนั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความเข้าใจให้ตรงกัน แลกเปลี่ยนมุมมองให้แต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นของตน ยอมรับในความคิดที่แตกต่างกันบ้าง
ยอมเพียงแค่ 4 ข้อนี้ ก็จะทำให้ครอบครัวสร้างรอยยิ้ม มีแต่ความสุขตลอดไป

(ขอบคุณข้อมูล..http://women.sanook.com)