แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อย่าเป็นทุกข์กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
จงมานะและพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ

มีเพียงเปลี่ยนแปลงท่าทีของตนเองเสียก่อน
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของคนอื่นที่ปฏิบัติต่อคุณได้

ก่อนที่จะปรักปรำว่าองค์กรให้ผลตอบแทนแก่คุณไม่คุ้มค่า
จงพัฒนาตนเองให้มีค่าเสียก่อนเถอะ

ใบปริญญาคือดัชนีชี้วัดคุณในอดีต
ศักยภาพคือดัชนีชี้วัดคุณในปัจจุบัน

ทนได้กับความเหงาจึงรับมือกับความวุ่นวายได้
ในวัยที่คุณยังฮึดสู้ได้ อย่าเลือกที่จะอยู่อย่างสุขสบาย

เรื่องบางเรื่อง ใช่ว่ายืนหยัดเพราะเห็นในความหวัง
แต่เป็นเพราะยืนหยัดแล้วจึงมีความหวัง

ที่กดดัน ไม่ใช่เพราะมีคนที่พยายามมากกว่าคุณ
แต่เพราะคนที่เก่งกว่าคุณเขายังพยายามเลย

ในระหว่างความจริงและอุดมการณ์ สิ่งที่ต่างกันก็คือการลงมือทำ
ในท่ามกลางอับแสงหรือเรืองรอง สิ่งที่ต่างกันก็คือการเริ่มต้น

สิ่งที่คุณกำลังพยายามทำ อาจยังไม่เป็นผลลัพธ์ในตอนนี้
ก็อย่าได้ท้อแท้ ใช่ว่าคุณไม่เติบโต แต่คุณกำลังหยั่งรากลึกต่างหาก