แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

- คนบางคนชอบเป็นเจ้านายและชอบบอกให้คนอื่นๆทำโน่นนี่ แต่ตัวเองไม่ต้องการให้มือเปื้อนเลย พวกนี้คือ Dick Taters (Dictators)
- คนบางคนไม่ชอบที่จะเข้ามามีส่วนในการทำงานเลยแต่ก็ชอบที่จะดูคนอื่นๆทำงาน พวกนี้คือ Speck Taters (Spectators)
- คนบางคนไม่ได้ช่วยทำอะไรเลย แต่มีพรสวรรค์ที่จะหาความผิดพลาดของคนที่กำลังทำงานอยู่ พวกนี้คือ Comment Taters (Commentators)

- คนบางคนคอยแต่จะสร้างปัญหาด้วยการขอให้คนอื่นๆเห็นด้วยกับเขา เช่นว่า มันร้อนไปหรือเย็นไป เปรี้ยวหรือหวาน บทเทศน์ยาวไปหรือดังไป พิธีในวัดยาวไปมั้ย พวกนี้คือ Agie Taters (Agitators)
- คนบางคนชอบพูดว่าจะช่วยแต่ก็ไม่เคยช่วยตามที่พูดใว้ พวกเขาช่วยแค่พูด (lip service) พวกนี้คือ Hezzie Taters (Hesitators)
- คนบางคนชอบแสดงตนและแกล้งทำเป็นคนอีกคนหนึ่งที่พวกเขาไม่ได้เป็นจริงๆ คือพวกหน้าใหว้หลังหลอก (Hypocrites) พวกนี้คือ Emma Taters (Imitators)
- แต่ก็ยังคนมากมายที่รักและทำสิ่งที่พวกเขาบอกว่าจะทำ พวกเขาพร้อมเสมอที่จะหยุดสิ่งที่เขาทำอยู่และหันมาช่วยคนอื่น พวกเขาเป็นผู้นำแสงสว่างที่แท้จริงมาสู่ชีวิตของใครต่อใคร พวกนี้คือ Sweet Taters