แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
5348ระดับของการสื่อสาร

การสื่อสารมี  5 ระดับ ดังนี้


ระดับที่  5

  • การสนทนาด้วยถ้อยคำที่เป็นมารยาท (Cliché Conversation) เป็นการสนทนาที่ปลอดภัยมาก  มักใช้ถ้อยคำดังนี้  คุณสบายดีไหม   สุนัขของคุณเป็นอย่างไร   ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน   ฉันชอบชุดของคุณจัง   ในการสนทนาแบบนี้แต่ละคนยังคงปลอดภัยอยู่เบื้องหลังการป้องกันตนเอง

ระดับที่  4
  • การรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลอื่น  (Reporting  the  Fact  about  Other)  เป็นการสนทนาที่เราพอใจกับการบอกเล่าสิ่งที่ผู้อื่นพูดถึงให้อีกคนรับรู้  โดยไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัว  เป็นเหมือนการรายงานข่าวภาคเช้าในแต่ละวัน  หรืออาจเป็นการแบ่งปันการซุบซิบและเรื่องเล่าเล็กๆ น้อยๆ  แต่เราไม่ได้ทำตัวเป็นผู้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนั้น

ระดับที่  3

  • การแสดงความคิดเห็นและลงความเห็นของฉัน  (My Ideas and Judgments)  เป็นระดับที่การสื่อสารอย่างแท้จริงเริ่มปรากฏขึ้น  ฉันพร้อมที่จะก้าวออกจากการกักขังตัวเองให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว  และเสี่ยงที่จะบอกความคิดและการลงความเห็นของฉันแก่คนอื่น  แต่เขายังมีความรอบคอบ  คือเขาจะหยุดพูด  หากรู้สึกว่าการพูดของเขาไม่ได้รับการยอมรับ

ระดับที่   2

  • การแสดงความรู้สึกและอารมณ์ของฉัน (My Feelings or Emotions) เป็นระดับที่ฉันจะแบ่งปันความรู้สึกของฉันที่มีต่อข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และข้อตัดสินต่างๆ และสำหรับการแบ่งปันชีวิตของฉันกับคนอื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแบ่งปันความรู้สึก

ระดับที่  1

  • การสื่อสารของบุคคลที่สัมพันธ์กับอารมณ์อย่างสมบูรณ์  (Complete Emotional and Personal Communication)  ทุกความสัมพันธ์อันลึกซึ้งจำต้องอยู่บนฐานของความซื่อสัตย์และการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์   และหากต้องการความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น  เราก็จำเป็นต้องเสี่ยงกับการถูกปฏิเสธ  เพราะมันก็ยังมีเวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่อีกในขณะที่การสื่อสารระดับนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร