แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เริ่มต้นทุกวันด้วยคำขอบคุณพระเจ้า

จงอย่ากังวลในสิ่งใด
จงอธิษฐานสำหรับสิ่งต่าง ๆ
และจงขอบคุณ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร

เราคุ้นเคยกับการภาวนาขอบคุณพระเจ้าที่โต๊ะอาหาร แต่เราเคยคิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำอย่างนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นทุกวันบ้างไหม ? 

การฝึกเช่นนั้นจะช่วยนำเราให้มีท่าทีแห่งความรัก การให้อภัย และความมีเมตตา ทั้งยังช่วยให้เราระลึกได้ว่าที่จริงแล้ว แม้แต่ในขณะนี้ ความสุขก็ห้อมล้อมเราอยู่...

เริ่มต้นวันนี้ ด้วยการขอบคุณพระเจ้า
สำหรับเรื่องธรรมดา ๆ ในชีวิตที่นำความสุขยิ่งใหญ่มาให้

ขอบคุณพระองค์สำหรับงานอันสุจริต และมีประโยชน์
ตลอดจนทักษะความสามารถในการทำงานนั้น ๆ

ขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งสารพัดที่พระองค์ประทานให้
เพื่อตอบสนองความจำเป็นต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคุณ

ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของครอบครัวและเพื่อน ๆ

และขอบคุณพระองค์สำหรับลมหายใจแห่งชีวิต
การกล่าวขอบคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนับพระพรของคุณ

บทความจาก : นิตยสารแม่พระยุคใหม่

ขอขอบคุณเจ้าของบทความดีๆ แบบนี้ครับ