แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คุณส่องกระจกบ่อยแค่ไหน ผลการศึกษาบางฉบับระบุว่า คนทั่วไปส่งกระจกวันละ 8-10 ครั้ง ผลการสำรวจอีกฉบับบอกว่าอาจมากถึง 60-70 ครั้งต่อวัน ถ้ารวมการมองเห็นเงาตัวเองในหน้าต่างร้านค้าหรือในจอโทรศัพท์มือถือด้วย

  • ทำไมเราจึงดูบ่อยขนาดนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า เราดูเพื่อสำรวจรูปลักษณ์ของตัวเอง โดยเฉพาะก่อนการเจอกันหรือการพบปะสังสรรค์ ถ้ามีอะไรขาดหายไป เราก็อยากจะแก้ไขเสียก่อน เพราะถ้าเราไม่คิดจะแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง เราจะดูกระจกไปเพื่ออะไรกัน
  • อัครสาวกยากอบ กล่าวไว้ว่า “จงปฏิบัติตามพระวาจามิใช่เพียงแต่ฟัง ซึ่งเท่ากับหลอกตนเอง เพราะถ้าผู้ใดฟังพระวาจาแล้วไม่ปฏิบัติตาม ก็เหมือนคนที่มองใบหน้าของตนในกระจกเมื่อมองตนเอง และจากไปแล้วก็ลืมทันทีว่าตนเป็นอย่างไร” (ยก 1: 22-24) อ่านทั้งหมด