แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำอย่างไรจะปฏิบัติตนเป็นเยาวชนคาทอลิกที่ดี
การเป็นเยาวชนคาทอลิกเป็นเรื่องยากมากขึ้นในวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน  ลองอ่านเพื่อเรียนรู้วิธีปฏิบัติความเชื่อในฐานะเยาวชนคาทอลิก
1 เข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณ
ตามความเชื่อคาทอลิก พิธีมิสซาขอบพระคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก คุณอาจจะร่วมพิธีในตอนเย็นวันเสาร์หรือคืนวันอาทิตย์ (วันหลักที่ต้องไปร่วมพิธี) แต่วัดหลายแห่งมีพิธีนี้ระหว่างสัปดาห์ด้วย

 • เมื่อคุณไปร่วมพิธีมิสซาฯ แน่ใจว่าคุณตอบรับพระสงฆ์ได้หมด ยกตัวอย่าง เช่น ตอนเริ่มพิธี พระสงฆ์พูดว่า "พระเจ้าสถิตกับท่าน!" คุณตอบว่า "และสถิตกับท่านด้วย".
 • คุณอาจจะมีส่วนร่วมในมิสซาได้หลายวิธี  เช่น อ่านบทประจำมิสซา, การช่วยจารีตที่พระแท่น หรือรับของถวายในภาคถวายเครื่องบูชา
 • ให้แน่ใจว่า คุณแต่งตัวอย่างเหมาะสมวเลาไปร่วมพิธีมิสซาฯ ไม่ใส่กางเกงยีนส์หรือรองเท้าผ้าใบ  หญิงสาวก็ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย หลีกเลี่ยงการใส่กระโปรงสั้น เด็กชายควรสวมใส่กางเกงขายาวและเสื้อมีคอปกเสื้อ

2 เรียนรู้วิธีรับศีลมหาสนิท
มีการรับศีลมหาสนิทในทุกมิสซา เพราะศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางของความเชื่อคาทอลิก ก่อนที่จะไปรับศีล คุณจะต้องตระหนักและเชื่อว่า ศีลมหาสนิทเป็นพระกาย พระโลหิต พระวิญญาณ และพระเทวภาพของพระเยซูคริสตเจ้าอย่างแท้จริง

 • คุณไปรับศีลเมื่อถึงคิว. คุณสามารถรับแผ่นศีลด้วยมือป้องเป็นรูปเรือ หรือให้คนแจกศีลวางบนลิ้นของคุณ น้อมศีรษะและพูดว่า “อาแมน”. นอกจากนี้ บางครั้งพระสงฆ์มีศาสนบริกรด้วยจอกกาลิกส์. เพราะอาจมีการรับ “เหล้าองุ่นที่เสกแล้วคือพระโลหิตของพระเยซูเจ้า คุณก็ต้องพูดว่า  “อาแมน”.
 • คุณกลับไปที่ม้านั่งของคุณอย่างเงียบ ๆ และสนทนากับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทที่คุณรับมา. คาทอลิกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการประทับจริงในพวกเขา แต่คุณสามารถสวดภาวนาเพื่อบางคนหรือความตั้งใจอื่น ๆ. เช่น เวลาหลังรับศีลมหาสนิท ด้วยการไตร่ตรองเกี่ยวกับการประทับอยู่ของพรเยซูเจ้าภายในเรา, ทูลพระเยซูเจ้าถึงความต้องการของคุณ; มันเป็นเวลาภาวนาส่วนตัว
 • โปรดจำไว้ว่า มันเป็นความผิดหนักที่จะได้รับศีลมหาสนิทขณะที่คุณมีบาปหนัก (ความผิดร้ายแรงต่อกฎของพระเจ้า) ในจิตวิญญาณของคุณ. คุณต้องไปที่สารภาพบาปกับพระสงฆ์ก่อนที่จะไปรับศีลมหาสนิท

3 คุณควรไปรับศีลอภัยบาปอย่างสม่ำเสมอ

 • ศีลอภัยภาพเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะสำคัญเท่ากับศีลมหาสนิท  คุณทำความคุ้นเคยกับโครงร่างพื้นฐานและสิ่งที่คุณคาดว่า จะทำและพูดในระหว่างการสารภาพกับพระสงฆ์. มีแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากสำหรับช่วยคุณในการพิจารณามโนธรรม บทแสดงความทุกข์ เป็นต้น. วัดส่วนใหญ่ จัดให้มีการสารภาพบาปเวลาเฉพาะ หรือคุณอาจขอนัดเวลากับพระสงฆ์เป็นส่วนตัวก็ได้

4 พัฒนาการการผูกมัดตนกับพระแม่มารี

 • พระนางมารีย์เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เราสามารถขอความช่วยเหลือได้ เมื่อพระนางตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า ที่บันดาลให้พระนางเป็นพระมารดาของพระบุตร  พระนางบอกว่า “ค่ะ” ต่อพระเจ้า บันดาลให้พระนางเป็นคริสตชนคนแรก. พระนางปฏิบัติคุณธรรมแห่งความรัก,เมตตาสงสาร เมตตาต่อผู้คนนับไม่ถ้วน พระนางเป็นพระมารดาบนสวรรค์ของเรา. พระเจ้าประทับใกล้ชิดพระนาง, แล้วคุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการสวดภาวนาถึงพระนางเกี่ยวกับความต้องการในชีวิตประจำวัน

5 สวดภาวนาทุกวัน

 • คาทอลิกต้องเอาจริงเอาจังกับการสวดภาวนา,มั่นใจว่าคุณก้มศีรษะวันละ 2-3 ครั้งและสนทนากับพระเยซูเจ้า

6 การเป็นอาสาสมัคร

 • คุณควรถามวัดของคุณว่า คุณจะช่วยทำอะไรบ้างเท่าที่คุณสามารถทำได้. มีสิ่งต่างๆที่จะทำมากทีเดียว แม้เป็นสิ่งเล็กๆน้อย ๆ ก็ตาม

7 เข้าร่วมกลุ่มเยาวชน

 •  หากเขตวัดของคุณมีกลุ่มเดียว ก็จงร่วมกลุ่มเยาวชน  เพราะเป็นวิธีที่ดีที่ทำให้คุณเติบโตในความเชื่อและพบปะกับเยาวชนคาทอลิกด้วยกัน.
 • กลุ่มเยาวชนบางแห่ง อาสาทำงานทุกเดือน,หรือจัดเข้าเงียบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับพระเจ้า กลุ่มเยาวชนสามารถช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับวัดของคุณ

8 ร่วมกับขบวนการส่งเสริมชีวิตคาทอลิก
พระศาสนจักรต่อต้านการทำลายชีวิตของมนุษย์ เช่นการทำแท้ง เพราะชีวิตมนุษย์มีคุณค่าดังของขวัญจากพระเจ้า. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมในชีวิต กับวัดของคุณ จะสามารถทำให้คุณรู้สึกถึงความรักที่แข็งแกร่งของพระเจ้า ที่ทรงมีต่อเด็กทุกคนของพระองค์

 • การพิจารณาการรณรงค์ เพื่อชีวิต(เดินการกุศล) เพื่อต่อต้านการทำแท้ง. ซึ่งปัจจุบัน มีคนนับหมื่นร่วมต่อต้านด้วยในอเมริกา. เริ่มต้นด้วยการชุมนุมเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ
 • ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการระดมทุนสำหรับบรรดามารดาที่เลี้ยงลูกตามลำพัง (สามีทิ้ง) ซึ่งยากลำบาก, ดังนั้น เยาวชนช่วยค่าใช้จ่ายและสามารถช่วยให้แม่เหล่านั้นตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียว


เคล็ดลับ

 • โรงเรียนคาทอลิกเป็นตัวเลือกที่ดีที่คุณควรพิจารณาที่จะเข้าเรียนเป็นอันดับแรก. แต่คุณสามารถดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งทำให้คุณมีโอกาสดำเนินชีวิตตามความเชื่อของคุณกับเพื่อนๆ ที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับคุณ
 • สมัครรับทุนการศึกษาเพื่อเรียนด้านศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก


คำเตือน

 • อย่าให้ใครบอกคุณเกี่ยวกับศาสนาของคุณว่า ศาสนาเป็นเรื่องโง่เขลาหรือไม่สำคัญ
 • ให้แน่ใจว่า คุณมีความคุ้นเคยและเชื่อฟังทุกคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกในเรื่องศีลธรรมสมัยใหม่. บางเรื่องดูโง่เขลาและโบราณ แต่เป็นสิ่งที่ดีมาก มีเหตุผล มีตรรกะสำหรับทุกคน. การวิจัยที่ให้เหตุผลอยู่เบื้องหลังคำสอนเหล่านี้ และคุณจะแปลกใจในที่สิ่งที่คุณค้นหา. พระศาสนจักรมีความมั่งคั่งของความคิดทางปัญญาที่สนับสนุนความจริงเป็นเวลา 2,000 ปีมาแล้ว