แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราต่างต้องการใครสักคน      ที่เป็นเพื่อนกับเรา
และเราต่างต้องการความรัก    ที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์
ไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยทางวัตถุ  หรือเพื่อเสียงโห่ร้องสรรเสริญ
และไม่ใช่เพื่อความสำเร็จ      หรือเพื่อเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
เพียงรู้ว่า มีใครสักคนใส่ใจเรา  อยู่เคียงข้างเรา

ทั้งในการกระทำและคำภาวนา
เพียงรู้เท่านี้ ก็ทำให้การมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน
เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์ใจ

ที่มา : แม่พระยุคใหม่