แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

1. เมื่อวานไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้
จึงมีวันพรุ่งนี้ ให้เราได้ทำสิ่งดีๆต่อไป
2. คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาได้คือ "ตัวคุณ"
3. เรื่องวุ่นวายบนโลกมีอยู่ 2 อย่างเท่านั้นคือ
"ไปหลงรัก" และ"ไปหลงเกลียด"
4. ความสบายใจไม่ได้เกิดจากทำทุกสิ่งให้ได้ดังใจ
แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่า ไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมด
5. ต่างคนต่างความคิด ต่างจิตต่างใจ
อย่าดูถูกความคิดใคร ถ้าความคิดต่าง

6. อ่านหนังสือออก สำคัญ
อ่านเหตุการณ์ออก สำคัญกว่า
อ่านคนอื่นออก สำคัญยิ่ง
อ่านตนเองออก สำคัญที่สุด
7. ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด
ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ
ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ
ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ
แม้ให้กำลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง
8. ละได้ ใจก็สะอาด
วางได้ ใจก็โล่ง
ปลงได้ ใจก็เย็น
อภัยได้ ใจก็สงบ
9. เงาจันทร์ เกิดจากความนิ่งของน้ำ ฉันใด
ปัญญา เกิดจากความนิ่งของใจ ฉันนั้น
10. ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทำให้เราคิดมาก
แต่เป็นเพราะเราคิดมาก ทำให้เกิดความทุกข์
11. รู้จักให้ รู้จักรับ
รู้จักปรับ รู้จักให้อภัย
รู้จักแบ่ง รู้จักได้
รู้จักแข็ง รู้จักคลาย
ชีวิตจะเบาสบาย และมีความสุข
12. หาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตน
รู้จักคนร้อยคนไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียว
13. เมื่อมี จงรู้จักให้
เมื่อได้ จงรู้จักพอ
เมื่อขอ จงรู้คุณค่า
คนเราเกิดมา ถึงเวลา.........ก็ ต้องจากไป
14. สิ่งที่ย้อนไม่ได้ คือเวลา
สิ่งที่หนีไม่ได้ คือความตาย
สิ่งที่ชื้อไม่ได้ คือ สุขภาพ&ชีวิต
สิ่งที่มองไม่เห็น คือใจคน
สิ่งที่ต้องอดทน คือใจตัวเอง
15.ไฟไม่ได้ร้อน ถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้
ทุกข์ใดๆก็ไม่ทำให้เราหนัก ถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปแบก
16. กำลังใจอาจหาได้จากคนรอบข้าง
แต่ความเข้มแข็งเราต้องสร้างมันขึ้นเอง
17. บางครั้งกำลังใจนอกจากจะมีไว้ให้ใครๆ
ก็ต้องเก็บไว้ให้ตัวเองด้วย
18. เมื่อตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้า
ก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหาที่จะต้องพบเจอ
19. คนมีปัญญา มักมองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหา
คนขาดปัญญามักมองเห็นปัญหาในทุกๆโอกาส
20. ทุกครั้งที่เรา ไม่เข้าใจกัน
ไม่ผิดที่จะโกรธ
แต่ผิดที่เราไม่ขอโทษกัน
21. จงเป็นคนดี
คนเก่งและมีความสุข
แค่นี้ก็เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้ว