แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คุณคือใคร?

  • เธอรู้จักตัวเธอเองหรือ?  เธอมั่นใจในเอกลักษณ์ของตนเองหรือ? คนเป็นจำนวนมากใส่หน้ากาก เพราะพวกเขาขาดความรู้สึกถึงเอกลักษณ์ของตน พวกเขาไม่สามารถเปิดเผยตนเองได้ เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตนเองเป็นใคร หรือความรู้สึกแท้จริงคืออะไร พวกเขาเริ่มจากการใส่หน้ากาก หน้ากากเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆ และความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเริ่มหายากขึ้นทุกที จนในที่สุดพวกเขาจะสูญเสียเอกลักษณ์ของตนเองอย่างถาวร พวกเขาต้องสวมหน้ากาก เพราะไม่มีทางอื่นที่จะปกปิดบาดแผลภายในของตนเองในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
  • ถ้าเธอไม่เคยพัฒนาความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงเอกลักษณ์ของตน   เป็นการยากมากที่จะถอดหน้ากากออกจนกว่าเธอจะพัฒนาเอกลักษณ์นี้ แล้วจะกระทำได้อย่างไร? เริ่มต้นด้วยการถอดหน้ากากบางส่วนออกเมื่อพบกับบุคคลที่เราไว้ใจ และเข้าไปอย่างเปิดเผยเพื่อทำการสื่อสารที่มีความหมายกับบุคคลนั้น ให้ตนเองเข้าถึงความอบอุ่น การให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจ เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเติบโต
  • ถ้าเธอต้องการถอดหน้ากากออก จำเป็นต้องเปิดตนเองออกเท่าที่สามารถทำได้ เมื่อเธอแบ่งปันสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเองที่เธอไม่เคยบอกใครมาก่อน นั่นแสดงว่าเธอกำลังถอดหน้ากากออก และเมื่อเธอขอความคิดเห็นจากผู้อื่น บ่อยครั้งเธอจะพบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเองซึ่งไม่เคยได้รับรู้มาก่อน และนี่จะช่วยถอดหน้ากากบางอันที่เธอใช้ปกปิดการรู้จักตนเองออกมา
  • การขจัดหน้ากากที่ไร้ประโยชน์นี้ออกไปนั้น ต้องเริ่มจากการเปิดตนเองให้มากเท่าที่จะสามารถกับผู้อื่น พัฒนาสัมพันธภาพบางอย่างกับผู้อื่นที่มีอัธยาศัยในการเปิดตนเอง การสื่อสารที่มีความหมาย (มิใช่เพียงแค่พูดถึงตัวเองอย่างไม่รู้จักจบ) การติดต่อกับผู้อื่นนี้ จะช่วยให้เธอสามารถถอดหน้ากากออกได้ เพื่อยอมให้ตัวตนที่แท้จริงภายในของเธอเติบโต และวางสัมพันธภาพของเธอไว้บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และการเปิดเผย ด้วยตัวของเธอเอง และกับบุคคลที่เธอใส่ใจ