แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

vlcsnap-2013-03-14-15h35m23s112ผู้นำแบบ มด... มด...

1. มดทำงานเป็นทีม – จะตั้งทีมขึ้นมา โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาไว้ด้วยกัน
2. มดเชื่อใจกันและกัน – จะเลิกคิดว่า การทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องทำด้วยตนเอง
3. มดเปิดกว้าง – จะแบ่งปันความคิดแก่ผู้อื่น เมื่อมดเจออาหาร มันจะป่าวประกาศให้ตัวอื่นรู้ เพื่อจะได้มาช่วยกัน

4. มดรวมตัวกันเป็นฝูง - จะหาความช่วยเหลือ โครงการของเราไม่ใช่ของเราคนเดียว เราจะต้องมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนตามความสามารถของเขาเท่าที่จะเป็นไปได้
5. มดขยันและมุ่งมั่น – ทีมงานต้องขยันทำงาน แม้จะช้าก็ตาม การมีกำหนดเวลา จะทำให้เรามีความมั่งมั่น
6. มดรวมกลุ่มกันอีกครั้ง – จะเปิดกว้างให้กับความคิดใหม่ หากความคิดเดิมใช้ไม่ได้ผล