แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

 maxresdefault   เคเนธ สมิท เป็นคนขับรถโดยสาร เขาขับจากสถานีรถโดยสารในเมืองไปยังอีกมุมหนึ่งของเมือง เมื่อไปถึงสถานีสุดท้าย เขาได้พัก 7 นาที หลังจากนั้นเขาขับรถโดยสารกลับไปยังสถานีรถโดยสารในเมือง
    ที่สถานีสุดท้ายเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ แต่เต็มไปด้วยวัชพืช และพุ่มไม้ที่มีหนาม ไม่มีแม้ที่จะนั่ง ผู้บริหารเมืองนี้ไม่ได้ทำอะไรที่จะทำให้สถานีจอดรถโดยสารนี้สะอาดและสวยงาม

    สมิทเกิดความคิดประการหนึ่ง เขามีเวลา 7 นาทีก่อนที่จะออกรถจากที่นี่ เขาใช้เวลานั้นในการทำความสะอาดสถานีจอดรถโดยสารนี้ทีละเล็กทีละน้อย ทุกๆ วันเขาจะอยู่ที่สถานีสุดท้าย 7 ครั้ง ภายในเวลา 6 เดือนเขาได้ทำความสะอาดสถานที่นั้น หลังจากนั้นเขาปลูกดอกไม้ที่นั่น เช่น ดอกกุหลาบ และเขายังได้ปลูกต้นไม้ที่นั่นด้วย ภายในสองสามปีสถานที่นั้นกลับกลายเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม และเป็นที่พักผ่อนของเด็กๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น

ชวนคิดสะกิดใจ
    สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้บางทีก็มาจากการทำความดีเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องนี้ นักบุญ แม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา สอนเราว่า “คุณไม่อาจทำสิ่งใหญ่ๆ ต่างๆ มากมายได้ ขอเพียงแต่คุณทำในสิ่งเล็กๆ ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่”